Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Third9x9

Tại sao ng khác nt đc cho ta mà ta lại k nt đc cho ng khác nhỉ. Disconnect hoài. Sr mấy ai nt mua đồ cho ta. Đợi ta hỏi lão min xem lại rồi tl hết nhé