Trang chủ
Vô Địch Theo 100 Triệu Lần Luân Hồi Bắt Đầu

Chương 50: Tạm thời cáo biệt

Quyển sách này viết đến nơi đây, thành tích một mực không có gì khởi sắc, đến tiếp sau cũng không biết cái kia viết cái gì, như vậy tiến cung đi. .

Tác giả quân cũng rất lâu không có nghỉ ngơi qua, vừa vặn nhân cơ hội này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, suy tính một chút về sau đường đi.


Cảm ơn một mực chống đỡ Thanh Sơn người đọc các bằng hữu, chúng ta hữu duyên gặp lại!

Khống chế mười đầu Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân Vạn Giới Vĩnh Sinh Thú...Vạn Cổ Đệ Nhất Thần

Đọc đầy đủ truyện chữ Vô Địch Theo 100 Triệu Lần Luân Hồi Bắt Đầu, truyện full Vô Địch Theo 100 Triệu Lần Luân Hồi Bắt Đầu thuộc thể loại Đô Thị cực kỳ hấp dẫn và kịch tính tại: Vô Địch Theo 100 Triệu Lần Luân Hồi Bắt Đầu