Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Lang Lôi Phù

Lang Lôi Phù

Phù thuộc tính lôi, có khả năng chống lôi kiếp và hóa hình thành lang thú.

Số lượng: 0

Địa Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 1%


Trị giá: 59