Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Song Long Câu

Song Long Câu

Được chế tạo từ vảy của thần long, chủng linh vật cao cấp hiếm thấy nhất YY Tu Tiên Giới.

Số lượng: 1

Thiên Cấp - Trung Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 10%

Tăng kinh nghiệm nhận được 2%


Trị giá: 289