Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Kim Linh Cầu

Kim Linh Cầu

Bảo vật được tìm thấy trong hoang mang.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Thượng Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 3%


Trị giá: 79