Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Thú Tinh Cốt

Thú Tinh Cốt

Bột mịn được làm từ xương linh thú cấp 3, phơi khô, xay nhuyễn.

Số lượng: 1

Phàm Cấp - Trung Phẩm


Trị giá: 12