Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cup Vàng Thế Giới

Cup Vàng Thế Giới

Vật phẩm độc quyền của TruyenYY kỷ niệm sự kiện World Cup 2018.

Số lượng: 1

Thiên Cấp - Hạ Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 30%


Trị giá: 100