Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Lông Kim Bằng

Lông Kim Bằng

Lưu lại một lượng pháp lực Kim Bằng đủ sử dụng một lần khi thiên kiếp giáng xuống. Sử dụng dưới cấp Hóa Thần.

Số lượng: 1

Địa Cấp - Trung Phẩm

Tăng tỉ lệ độ kiếp 5%


Trị giá: 111