Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Chợ Trời

Những vật phẩm được các đạo hữu khắp YY Giới rao bán tự do:

12 LT
Ngày Đặc Biệt Mở Ra Được Quà Đặc Biệt
Số Lượng: 1
Dựa theo vận khí của mỗi tu sĩ mà rơi ra các phần thưởng khác nhau.
5 LT
Kẻ cắp trái tim
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
8 LT
N
Số Lượng: 1
Một loại thực phẩm ăn rất ngon.
.
Số Lượng: 1
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
.
Số Lượng: 1
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
10 LT
.
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
.
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Mua đê
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Mua đê
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Mua đê
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Mua đê
Số Lượng: 1
Dùng mặt nạ này có thể đánh cắp một món đồ bất kỳ của đối tượng.
Mua đê
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
Mua đê
Số Lượng: 1
Một loại thực phẩm ăn rất ngon.
Mua đê
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
Mua đê
Số Lượng: 1
Thực phẩm.
A
Số Lượng: 1
Tạo danh hiệu có thời hạn 35 ngày.
9999 LT
Thương lượng
Số Lượng: 1
Đổi tên đăng nhập thành viên vĩnh viễn duy nhất 1 lần.
9999 LT
Thương lượng
Số Lượng: 1
Tàn quyển được ghi chép bởi nhiều tiền bối đi trước, tích lũy kinh nghiệm tu luyện ngàn năm.
9999 LT
Thương lượng
Số Lượng: 1
Được Santa Đại Tiên nuôi dưỡng, trải qua thiên thu vạn kiếp mới trưởng thành. Sở hữu vật phẩm này có thể "Thông" hết mọi thứ trên thế gian. (Lưu ý: Vật phẩm chỉ xuất hiện tại YY Thương Quán cho đến hết ngày 31/12/2018)
9999 LT
Thương lượng
Số Lượng: 1
Linh thạch thuộc tính hỏa, chỉ xuất hiện dưới những tầng dung nham sâu nhất.