Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Hậu Kỳ

301024/600000
2 一叶知秋

~天生門~ Chưởng Môn

Chân Tiên Trung Kỳ

174135/400000
3 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo ꧁ঌɢ๖ۣۜĐả☯☠✔ươฑ❡༂࿐

Chân Tiên Sơ Kỳ

26768/350000
4 TiểuHầu...Online

Chân Tiên Sơ Kỳ

8808/350000
5 CSYY01

Đại Thừa Hậu Kỳ

1111/300000
6 CSYY03

Đại Thừa Hậu Kỳ

821/300000
7 CSYY02

Đại Thừa Hậu Kỳ

17/300000
8 nickpham

Đại Thừa Sơ Kỳ

54/248000
9 soipezzy

Vạn Vực Thánh Địa

Hợp Thể Hậu Kỳ

49048/200000
10 minhmap1088

Thích Dịch Truyện Chưởng Môn

Hợp Thể Hậu Kỳ

24583/200000
11 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

117221/179000
12 LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

106410/179000
13 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Hắc Thủ Sau Màn

Hợp Thể Sơ Kỳ

122408/150000
14 TiêuDaoThiênTôn

Tiêu Dao Thánh Chủ

Hợp Thể Sơ Kỳ

117886/150000
15 LãoChuột

Đường Môn Chưởng Môn

Hợp Thể Sơ Kỳ

20602/150000
16 TXZ_QUIETLY

Hợp Thể Sơ Kỳ

16833/150000
17 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Cung Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

78955/130000
18 Tiểungọc

✰๖ۣۜƬυүếȶ Ƭأϰɦ ☪υϰɠ۶ Chưởng Môn

Luyện Hư Hậu Kỳ

66574/130000
19 nvm1997

Giang Tả Minh Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

68542/99000
20 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

53211/99000
21 Everstill

Dưỡng Lão Trang Tai Ách Chi Thần

Luyện Hư Trung Kỳ

48938/99000
22 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

10476/99000
23 ductoan0652

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚 Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

61803/75000
24 PhongTìnhQuỷ

Quỷ Cốc Tung Hoành Gia Cốc Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

57131/75000
25 ღCổNguyệtThiênTônღ

❤Thánh Ma Tông❤ Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

41101/75000
26 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

25064/75000
27 tklevucrkh

Luyện Hư Sơ Kỳ

15873/75000
28 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2598/75000
29 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

1045/75000
30 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

55024/60000
31 bakatora

Hóa Thần Hậu Kỳ

42692/60000
32 minhmoria69

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Hóa Thần Hậu Kỳ

30585/60000
33 ngtrungduc2021

Vạn Vực Thánh Địa

Hóa Thần Hậu Kỳ

30258/60000
34 DiệpVôTiếu

Hóa Thần Hậu Kỳ

21268/60000
35 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18306/60000
36 TylerVo

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

12991/60000
37 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

8186/60000
38 HànBăng

Hàn Băng Thánh Vực Diệt Thế Băng Thánh

Hóa Thần Hậu Kỳ

3957/60000
39 baongocst1312

Hóa Thần Hậu Kỳ

448/60000
40 lovestar_roushi

~天生門~ Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

266/60000
41 CTVthuan

Thạch Linh Các

Hóa Thần Hậu Kỳ

103/60000
42 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
43 Huỳnh_Lão_Tà

Thiên Địa Hư Vô Giáo Chủ Đẹp Trai Giáo Chủ Đỉnh Cao Giáo Chủ Mạnh Mẽ Ông Thần Ma Vực Ma Thần Đại Ma Thần

Hóa Thần Trung Kỳ

13160/49000
44 KeoChuoi

Minh Kiếm Sơn Trang Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

9487/49000
45 dung44

Vạn Vực Thánh Địa

Hóa Thần Trung Kỳ

3534/49000
46 chimheonew

Hóa Thần Trung Kỳ

1429/49000
47 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

1262/49000
48 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000
49 TạTrườngThành

Vạn Vực Thánh Địa

Hóa Thần Sơ Kỳ

36942/38500
50 KhanG.nhi

Đế Thiên Môn Phó Tông Chủ

Hóa Thần Sơ Kỳ

34819/38500