Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Cao Thủ Bảng

Cao Thủ Trẻ Bảng Phú Hộ Bảng Chấp Sự Bảng
Tối thiểu để vào Cao Thủ Bảng là Luyện Khí Kỳ tu sĩ. Danh sách gồm 50 tu sĩ hàng đầu.
1 xonevictory

Hắc Ám Chi Địa Thánh Chủ

Hư Linh Hậu Kỳ

302271/600000
2 一叶知秋

~天生門~ Chưởng Môn

Chân Tiên Hậu Kỳ

184218/450000
3 TiểuHầu...Online

Chân Tiên Sơ Kỳ

28645/350000
4 LãngTửVôTình

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo ꧁ঌɢ๖ۣۜĐả☯☠✔ươฑ❡༂࿐

Chân Tiên Sơ Kỳ

27279/350000
5 CSYY01

Đại Thừa Hậu Kỳ

1255/300000
6 CSYY03

Đại Thừa Hậu Kỳ

825/300000
7 CSYY02

Đại Thừa Hậu Kỳ

48/300000
8 nickpham

Đại Thừa Sơ Kỳ

173/248000
9 soipezzy

Vạn Vực Thánh Địa

Hợp Thể Hậu Kỳ

49054/200000
10 minhmap1088

Thích Dịch Truyện Chưởng Môn

Hợp Thể Hậu Kỳ

46561/200000
11 dangcaominh

Hợp Thể Hậu Kỳ

1354/200000
12 thieuquocviet1999

Thạch Linh Các Chưởng Môn

Hợp Thể Trung Kỳ

117221/179000
13 LongMiêu

Dịch gia

Hợp Thể Trung Kỳ

106410/179000
14 cglcb

Vạn Vực Thánh Địa Hắc Thủ Sau Màn

Hợp Thể Sơ Kỳ

122408/150000
15 TiêuDaoThiênTôn

Tiêu Dao Thánh Chủ

Hợp Thể Sơ Kỳ

117887/150000
16 LãoChuột

Đường Môn Chưởng Môn

Hợp Thể Sơ Kỳ

20862/150000
17 TXZ_QUIETLY

Hợp Thể Sơ Kỳ

18955/150000
18 Hàn_Đức

Vạn Vực Thánh Địa

Luyện Hư Hậu Kỳ

96230/130000
19 Anibus

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Cung Chủ

Luyện Hư Hậu Kỳ

80302/130000
20 Tiểungọc

✰๖ۣۜƬυүếȶ Ƭأϰɦ ☪υϰɠ۶ Chưởng Môn

Luyện Hư Hậu Kỳ

66574/130000
21 nvm1997

Giang Tả Minh Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

76268/99000
22 Cẩuca

Vạn Yên Chi Sào Chưởng Môn

Luyện Hư Trung Kỳ

53284/99000
23 Everstill

Dưỡng Lão Trang Tai Ách Chi Thần

Luyện Hư Trung Kỳ

48938/99000
24 TiểuBảoTrùngSinh

Dâm Ma TônG Phó Tông Chủ

Luyện Hư Trung Kỳ

10476/99000
25 ductoan0652

Sắc Lang Hội🎆🎆🍚🍚 Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

61803/75000
26 PhongTìnhQuỷ

Quỷ Cốc Tung Hoành Gia Cốc Chủ

Luyện Hư Sơ Kỳ

57131/75000
27 ღCổNguyệtThiênTônღ

❤Thánh Ma Tông❤ Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

41380/75000
28 DâmUyThiênHạ

Đạo Tông Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

27104/75000
29 tklevucrkh

Luyện Hư Sơ Kỳ

17010/75000
30 TiênHồ

Vô Tận Hỏa Vực Đại Trưởng Lão

Luyện Hư Sơ Kỳ

2598/75000
31 De_Nhat_PhuonG

Dâm Ma TônG Chưởng Môn

Luyện Hư Sơ Kỳ

1045/75000
32 Duy_Ngã_Độc_Tôn

Thiên Đình Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

55024/60000
33 bakatora

Hóa Thần Hậu Kỳ

46857/60000
34 baongocst1312

Hóa Thần Hậu Kỳ

32688/60000
35 minhmoria69

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo

Hóa Thần Hậu Kỳ

30586/60000
36 cattuong2504

Hóa Thần Hậu Kỳ

27323/60000
37 DiệpVôTiếu

Hóa Thần Hậu Kỳ

20588/60000
38 daka00

Rừng mưa Chưởng Môn

Hóa Thần Hậu Kỳ

18313/60000
39 TylerVo

༄༂Ngân๖ۣۜNguyệt༂࿐ Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

14114/60000
40 loser

Thạch Linh Các Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

8579/60000
41 HànBăng

Hàn Băng Thánh Vực Diệt Thế Băng Thánh

Hóa Thần Hậu Kỳ

4120/60000
42 CTVthuan

Thạch Linh Các

Hóa Thần Hậu Kỳ

678/60000
43 lovestar_roushi

~天生門~ Đại Trưởng Lão

Hóa Thần Hậu Kỳ

266/60000
44 VuTuyetNhi

Luân Hồi Tuyệt Tình Đảo Thái Thượng Trưởng Lão

Hóa Thần Trung Kỳ

22213/49000
45 Huỳnh_Lão_Tà

Thiên Địa Hư Vô Giáo Chủ Đẹp Trai Giáo Chủ Đỉnh Cao Giáo Chủ Mạnh Mẽ Ông Thần Ma Vực Ma Thần Đại Ma Thần

Hóa Thần Trung Kỳ

13228/49000
46 KeoChuoi

Minh Kiếm Sơn Trang Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

9490/49000
47 dung44

Vạn Vực Thánh Địa

Hóa Thần Trung Kỳ

8006/49000
48 chimheonew

Hóa Thần Trung Kỳ

2535/49000
49 Vạn.Lý.Độc.Hành

Vô Tận Hỏa Vực Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

1262/49000
50 KasThiếuGia

꧁༺ᴘнượɴԍ♚нoàɴԍ♚тôɴԍ༻꧂ Chưởng Môn

Hóa Thần Trung Kỳ

355/49000