Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Ý chí đại Đức : sắt và máu

Friedrich William Victor August Ernst ;

William hoàng thái tử
Nhân Vật Phụ · Nam

Hoàng thái tử của đế quốc Đức, anh trai của NVC

Friedrich Wilhelm Viktor Albert

Wilhelm II
Nhân Vật Phụ · Nam

Wilhelm II, Hoàng đế Đức, cha nhân vật chính

Friedrich Wilhelm Viktor Albert

Wilhelm II
Nhân Vật Phụ · Nam

Wilhelm II, Hoàng đế Đức, cha nhân vật chính

Oskar Karl Gustav Adolf

Tần Thiên
Nhân Vật Phụ · Nam

Nhân Vật chính, Hoàng tử Oskar của Phổ, con trai thứ năm của hoàng đế Wilhelm II