Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên Việt Từ Sơn Tặc Bắt Đầu

Truyện có 1399 chương.
1
Chức Nghiệp? Nạn Dân
2
Bị Dã Quái Đoạt
3
Chuyển Chức Sơn Tặc
4
Dị Nhân Sơn Tặc?
5
Luận Dùng Cơ Sở Phủ Pháp Đốn Củi Tầm Quan Trọng
6
Sơn Tặc Cấp Năm
7
Lần Đầu Xuống Núi
8
Triệu Nguyệt Nhii
9
Dị Nhân Sơn Tặc Tính Nguy Hiểm
10
Xoát Sơn Tặc
11
Cấp 5 «cơ Sở Phủ Pháp» Uy Lực
12
Sơn Tặc Trương Tam
13
Hung Hãn Chiến Đấu
14
Tụ Nghĩa Lệnh
15
Tấn Cấp Sơn Tặc Đầu Mục
16
Sơ Cấp Chỉ Huy
17
Lưu Dân Doanh
18
Lưu Dân Đầu Lĩnh
19
Sơn Tặc Tiểu Binh
20
Vương Triêu Mã Hán Tiến Giai
21
Trong Lưu Dân Doanh Văn Nhân (thượng)
22
Trong Lưu Dân Doanh Văn Nhân (hạ)
23
Xây Thôn Văn Thư
24
Bắt Chẹt
25
Chém Giết
26
Kiểm Kê Thu Hoạch
27
Khó Khăn Lương Thực Nhiệm Vụ
28
Thiện Vô Huyền
29
Trương Gia Lương Cửa Hàng
30
Hoàn Thành Nhiệm Vụ (thượng)
31
Hoàn Thành Nhiệm Vụ (trung)
32
Hoàn Thành Nhiệm Vụ (hạ)
33
«man Ngưu Kình»
34
Vũ Lực Giá Trị Giải Tỏa (một)
35
Vũ Lực Giá Trị Giải Tỏa (hai)
36
Thần Bí Võ Kỹ ‘khai Sơn Nhất Phủ’
37
Xuống Núi
38
Không Phải Chiến Dịch Hình Thức Cày Quái
39
Bội Thu
40
Mã Tặc
41
Dê Béo
42
Rừng Cây Giết Chóc (một)
43
Rừng Cây Giết Chóc (hai)
44
Hắc Phong Trại
45
Tình Báo
46
Thứ 1 Lần Cướp Bóc (một)
47
Thứ 1 Lần Cướp Bóc (hai)
48
Phát Đạt
49
Sơn Tặc Đầu Lĩnh Chức Nghiệp Chứng Minh
50
Tiến Giai
51
Trương Lập
52
Tàn Nhẫn
53
Sơn Tặc Đầu Lĩnh Bồi Dưỡng Kế Hoạch (một)
54
Sơn Tặc Đầu Lĩnh Bồi Dưỡng Kế Hoạch (hai)
55
Tin Tức
56
Phục Kích
57
Rung Động
58
Tuyệt Vọng Lý Hùng
59
Cao Thuận
60
Tiểu Bất Điểm
61
Vu Oan
62
Phẫn Nộ
63
Sinh Tồn Hoặc Là Phát Triển
64
Chuyển Biến
65
Đặc Thù Văn Thần Chiêu Mộ Nhiệm Vụ
66
Lần Nữa Cướp Bóc!
67
Man Ngưu Kình Cấp 3
68
Bại Lộ Sơn Trại
69
Hỏa Mã Phá Địch
70
Ban Thưởng Phong Phú
71
Thứ 2 Sóng Tiến Công Bắt Đầu
72
Cao Thuận Xuất Thủ
73
Biệt Khuất Cao Thuận
74
Lục Hải Không Vs Cao Thuận (một)
75
Hải Không Vs Cao Thuận (hai)
76
Lục Hải Không Vs Cao Thuận (ba)
77
Thực Lực Đại Tiến
78
Phá Vây
79
Lý Nghị Dã Tâm
80
Hồ Dẫn Hung
81
Trương Phong
82
Bạo Mạnh ‘khai Sơn Nhất Phủ’ (một)
83
Bạo Mạnh ‘khai Sơn Nhất Phủ’ (hai)
84
Vương Đại Ma Tử
85
Thu Phục Vương Mập Mạp
86
Chiêu Hàng Thuật Chính Xác Cách Dùng
87
Chiến Lợi Phẩm
88
Man Ngưu Kình Cấp 5
89
Thu Phục Lý Hùng
90
Đến Cường Âm
91
Gặp Lại (một)
92
Gặp Lại (hai)
93
Sơn Trại Thành Lập
94
Hoang Lang Luyện Thể Quyền
95
Cướp Bóc Lương Thực
96
Giết Chóc
97
Cơ Sở Nội Công Hai Mươi Cấp
98
Phát Triển Cơ Hội
99
Tiêu Diệt Hắc Phong Trại (một)
100
Tiêu Diệt Hắc Phong Trại (hai)