Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

2

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên Việt Tây Du Chi Tòng Linh Khai Thủy

Truyện có 337 chương.
1
xuyên việt thành yêu
2
chịu nhục
3
hăng hái
4
chiến tranh tới gần
5
Xà yêu động cuộc chiến (thượng)
6
Xà yêu động cuộc chiến (hạ)
7
lôi Đại thống lĩnh (thượng)
8
lôi Đại thống lĩnh (hạ)
9
đồ cường
10
tấn cấp nội đan cảnh
11
Lôi Hào đội ngũ
12
Tôn Ngộ Không xuất thế
13
thời gian qua nhanh
14
Ngộ Không ra biển học nghệ (thượng)
15
Ngộ Không ra biển học nghệ (hạ)
16
sơ luyện đao pháp
17
hổ Đại thống lĩnh chi tử (thượng)
18
hổ Đại thống lĩnh chi tử (hạ)
19
đao pháp tiểu thành
20
chiến đao 'Đồ Long '
21
Như Ý Thần Binh
22
trước khi chiến đấu
23
tím Bức Vương
24
đại chiến tím Bức Vương (thượng)
25
đại chiến tím Bức Vương ( trung )
26
đại chiến tím Bức Vương (hạ)
27
đại chiến về sau
28
Lục phẩm Ly Hỏa Kim Tiên bí quyết
29
lĩnh ngộ
30
đao chiêu 'Phá sóng '
31
Tôn Ngộ Không thành tài trở về
32
Hỗn Thế Ma Vương chi tử (thượng)
33
Hỗn Thế Ma Vương chi tử ( trung )
34
Hỗn Thế Ma Vương chi tử (hạ)
35
kiếp trước kiếp nầy
36
tấn cấp Yêu Vương
37
huynh đệ thương nghị
38
Hoa Quả Sơn yêu quốc (thượng)
39
Hoa Quả Sơn yêu quốc (hạ)
40
trở lại Thủy Tạng động
41
bế quan năm năm
42
Lôi Hào xuất quan
43
huynh đệ luận bàn
44
Lôi Vệ vào đời
45
xé trời
46
mới gặp gỡ Ngưu Ma Vương
47
cuối cùng gặp Tây Du mánh khóe
48
trộm được Phù Sinh nửa ngày rỗi rãnh
49
lôi răng nanh câu chuyện (thượng)
50
lôi răng nanh câu chuyện (hạ)
51
dự tiệc Tích Lôi sơn (thượng)
52
dự tiệc Tích Lôi sơn (hạ)
53
Hầu Vương tranh phách (thượng)
54
ba hầu tranh phách (hạ)
55
Ngưu Ma Vương câu chuyện
56
Tích Lôi sơn cuộc chiến (1)
57
Tích Lôi sơn cuộc chiến ( 2 )
58
Tích Lôi sơn cuộc chiến ( 3)
59
Tích Lôi sơn cuộc chiến ( 4 )
60
Tích Lôi sơn cuộc chiến (5)
61
Tích Lôi sơn cuộc chiến (6)
62
Tích Lôi sơn cuộc chiến ( cuối cùng )
63
trở lại Khảm Nguyên Sơn
64
lôi răng nanh gặp
65
giao thủ Lã Động Tân
66
song chiến Lã Động Tân
67
trị liệu răng nanh
68
trọng luyện Đồ Long
69
song song tấn cấp
70
đối với quyền
71
tấn cấp Kim Tiên
72
dẫn dắt linh mạch
73
Tôn Ngộ Không vừa vào Thiên Cung
74
ai cho ai ra oai phủ đầu?
75
mới đích văn tự (1)
76
mới đích văn tự
77
Tôn Ngộ Không vừa ra Thiên Cung
78
vạn quân Đại Thánh
79
một trận chiến Hoa Quả Sơn (1)
80
một trận chiến Hoa Quả Sơn ( 2 )
81
một trận chiến Hoa Quả Sơn ( 3)
82
tám Đại Thánh
83
Tôn Ngộ Không hai nhập Thiên Cung
84
Ly Hỏa cung một chuyến (1)
85
Ly Hỏa cung một chuyến ( 2 )
86
lâm vào tuyệt cảnh
87
Chúc Dung máu huyết
88
thực lực đại tiến
89
có cừu oán báo thù
90
Tôn Ngộ Không đại náo Dao Trì
91
phong vân giao hội
92
đại Chiến Tướng khởi
93
nhị chiến Hoa Quả Sơn (1)
94
nhị chiến Hoa Quả Sơn ( 2 )
95
nhị chiến Hoa Quả Sơn ( 3)
96
nhị chiến Hoa Quả Sơn ( 4 )
97
nhị chiến Hoa Quả Sơn (5)
98
nhị chiến Hoa Quả Sơn (6)
99
nhị chiến Hoa Quả Sơn (7)
100
nhị chiến Hoa Quả Sơn (8)