Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên Thành Nữ Chủ Đích Tỷ

Truyện có 83 chương.
1
1. Tam Nương
2
2. Kế Tỷ
3
3. Cẩm Sắt
4
4. Vân Nhĩ
5
5. Tình Cảnh
6
6. Tàng Long Ngọa Hổ
7
7. Tỷ Muội
8
8. Ngọc Bội
9
9. Thông Thấu
10
10. Hạ Lễ
11
11. Hương Quân
12
12. Yếu Thế
13
13. Biểu Tỷ
14
14. Nói Nhỏ
15
15. Thanh Lý
16
16. Trơ Trẽn
17
17. Dạ Tham
18
18. Làm Rối Loạn
19
19. Chu Toàn
20
20. Mưu Kế Nghị
21
21. Đánh Mặt
22
22. Xin Giúp Đỡ
23
23. Cảnh Báo
24
24. Trúng Chiêu
25
25. Đi Vào V Tam Canh Hợp Nhất
26
26. Chỉ Hôn
27
27. Cung Tàn Tường Liễu
28
Chất Vấn
29
Xé Rách Mặt
30
Khẩn Trương
31
Chỗ Dựa
32
Động Thủ
33
Cùng Ngủ
34
Đảm Chiến
35
Hứa Hẹn
36
Manh Mối
37
Ẩn Tình
38
Họa Thủy
39
Đối Chất
40
Thổ Lộ
41
Hôn Kỳ
42
Tranh Chấp
43
Tưởng Niệm
44
Cắt Đứt
45
Xuất Giá
46
Tân Hôn
47
Hoài Nghi
48
Mát Xa
49
Kinh Hãi
50
Lẫn Nhau Nhận Thức
51
Bóng Đêm
52
Giật Mình
53
Tính Sổ
54
Khiếp Sợ
55
Toi Mạng Đề
56
Đóng Đinh
57
Thống Khoái
58
Trắng Tâm Như Lan
59
Lộ Mặt
60
Nói Khéo Như Rót Mật
61
Ác Sói
62
Tình Định
63
Rối Rắm
64
Xảo Ngộ
65
Nhân Sự
66
Không Được
67
Kinh Hách
68
Thưởng Thức
69
Lại Thấy Tứ Hôn
70
Phá Cục
71
Bí Mật Tân
72
Tính Sổ
73
Đầu Nhập Vào
74
Ép Sát
75
Thường Thị Chi Tử
76
Ngày Lành
77
Kế Hay
78
Phản Kích
79
Yêu Phi
80
Sắc Lập
81
Cung Biến
82
Chương Kết
83
Phiên Ngoại
Chọn khoảng: 1 - 83