Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Xuyên Qua Hoang Dã

Truyện có 73 chương.
1
Bắt Đầu
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chính Thức Cầu Hôn cùng Bắt Đầu Bế Quan
6
Ngày Đầu Tiên Bắt Đầu Tu Hành
7
Gặp Lại
8
Chuẩn Bị Cơm Tối
9
Huấn Luyện Thực Chiến
10
Tác Dụng của Nội Lực
11
Cuộc Nói Chuyện
12
Thận Nhập
13
Bằng Hữu cùng Đi Săn
14
Bằng Hữu cùng Đi Săn (2)
15
Bằng Hữu cùng Đi Săn (3)
16
Chạy Trốn
17
Thổ Lộ cùng Vượt Qua
18
Liên Hoan a Liên Hoan
19
Bội La
20
Tai Nạn Sinh Hoạt Của Bội La
21
Nguy Cơ Sắp Ập Tới
22
Chương 22
23
Chủng Tộc Kì Lạ
24
Ở Cùng Tộc Ngõa Đạt
25
Cuộc Sống Dưới Lòng Đất
26
Chủng Tộc Đặc Biệt Bất Ngờ
27
Giải Quyết Liễu Cùng Nha!
28
Tìm Kiếm Trùng Thú
29
Chương 29
30
Hệ Xúc Tua Tà Ác
31
Chương 31
32
Minh Phong cùng Phong Hổ
33
Trả Thù
34
Chương 34
35
Mỹ Thực
36
Tử Linh Giới
37
Chiến Tranh
38
Tình Thế Nghịch Chuyển
39
Chiến Tranh Chấm Dứt
40
Trở Lại Căn Cứ
41
Nửa Kia của Bội La
42
Đạo Cụ A! !
43
Trở Về Bộ Lạc
44
Nhân Tộc Đại Biến
45
Thoại Phân Lưỡng Đầu
46
Bí Mật Của Phong Hổ
47
Thai Động
48
Chương 48
49
Cái Tên Quyết Định
50
Bắt Đầu Mới
51
Bắt Đầu Phát Triển
52
Sóng Gió Lại Lên
53
Định Mệnh của Bội La
54
Chương 54
55
Chương 55
56
Chiến Tranh Sắp Bắt Đầu
57
Thời Gian Qua Nhanh
58
Chương 58
59
Gặp Lại Bội La
60
Chương 60
61
Chương 61
62
Chương 62
63
Chương 63
64
Chương 64
65
Chương 65
66
Chương 66
67
Tao Ngộ Ở Tử Linh Giới
68
Cuộc Sống Ở Chung
69
Chương Kết Thúc
70
[Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [1] Cha Mẹ Sinh Con Trời Sinh Tính, Không Ai Giống Ai!
71
[Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [2]
72
[Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [3]
73
[Phiên Ngoại] Tình Sự Con Nghê [4]
Chọn khoảng: 1 - 73