Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Xuyên Không Thành Chân Tổ

Lastoder · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Đã đọc hết nên thấy hơi tiếc bạn dịch trước đó edit tên nv lộn xộn hơi khó hiểu bên đoạn cuối tinh linh giới trở đi, mong bên này không như vậy.

Nói chung nước bộ này khá sâu, tác lại kết thúc khá sớm nhưng truyện vẫn rất hay.

HE (happy ending) tu luyện từng bước