Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

64

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Có Hệ Thống Thật Sự Tài Giỏi (FREE dịch)

Tuyết · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Cố lên!!! moa moa 3~~~

CaptionYY · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện này phải nói là rất hay không giống các loại hệ thống khác! Nếu lên VIP thì ta cũng sẽ ủng hộ nha!

không yy