Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

216

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Xây Dựng Đế Chế Độc Tài Ở One Piece của tác giả PC

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
2,500
2
2,500
3
2,200
5
1,000
6
500
7
200
8
200
9
200
10
200
11
200
12
100
13
30