Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành

Truyện có 248 chương.
1
Bạch Gia Có Nữ
2
Vô Thịt Không Vui
3
Không Hài Lòng
4
Trường Tôn Lưu Hiến
5
Lần Đầu Giao Phong
6
Bóng Đêm Kinh Hồng
7
Kinh Vì Thiên Nhân
8
Thay Trời Hành Đạo
9
Chuyện Xưa Phủng Sát
10
Khắp Nơi Tính Kế
11
Đệ Đệ Trúng Độc
12
Rất Bạch Lại Ngộ
13
Việc Này Không Để Yên
14
Lại Giao Phong
15
Thiên Chi Kiêu Nữ
16
Nhận Được Hân Hạnh Chiếu Cố
17
Tính Kế Vũ Vương
18
Tướng Quân Hồi Phủ
19
Cổng Lớn Tuồng
20
Đau Tiến Khung
21
Một Khi Tỉnh Ngộ
22
Trường Tôn Vinh Cực
23
Ngây Thơ Rung Động
24
Thắng Được Xinh Đẹp
25
Khẩu Nói Chiến Lược
26
Tục Nhân Tục Vật
27
Hỉ Giận Không Chừng
28
Hài Hòa Ở Chung
29
Không Có Chương Danh
30
Có Gì Không Dám
31
Vô Sỉ Chi Cực
32
Quận Phủ Trò Khôi Hài
33
Vợ Chồng Hỗ Ngại
34
Tiểu Nhân Khó Chơi
35
Nửa Đêm Đột Kích
36
Rất Thích
37
Huấn Phu Manh Mối
38
Quá Độ Chương Và Tiết
39
Thư Các Bí Văn
40
Tự Quải Nam Chi
41
Như Ngươi Mong Muốn
42
Lưu Hiến Chịu Nhục
43
Không Tha Khi Dễ
44
Vệ Thị Nguy Cơ
45
Vệ Thị Lối Ra
46
Diễn Ngoạn Tuyết Vi
47
Các Ăn Các Vật
48
A Lung Đế Duyên
49
Làm Nũng Cấp Đường
50
Nhìn Với Cặp Mắt Khác Xưa
51
Thái Độ Thay Đổi Dần
52
Nghi Là Vòng Cấm
53
Yêu Thích Ngươi
54
Tuyệt Sắc Như Yêu
55
Cát Bào Đoạn Nghĩa
56
Yết Kiến Thái Hậu
57
Kiêu Ngạo Lĩnh Chủ
58
Hợp Tác Sinh Ý
59
Không Cho Phép Từ Hôn
60
Vinh Cực Cầu Hôn
61
Triều Đình Sau
62
Thuận Mao Uy Thực
63
Đối Với Ngươi Làm Nũng
64
Thốt Nhiên Rung Động
65
Vũ Vương Bí Mật
66
Họa Là Từ Ở Miệng Mà Ra
67
Vinh Cực Tự Bạch
68
Sính Lễ Đế Duyên
69
Nước Chảy Thành Sông
70
Các Hữu Bí Mật
71
Miêu Trảo Con Chuột
72
Đêm Miêu Ăn Bẻo
73
Cường Thế Hưu Phu
74
Loạn Luân Chi Mật
75
Quý Nữ Thông Báo
76
Ai Lợi Dụng Ai
77
Khả Nguyện Xem Ta
78
Hai Người Một Chỗ
79
Tâm Tư Khai Sáng
80
Hai Phân Lễ Vật
81
Phiền Lòng Chuyện Này
82
Một Thân Chi Đạo
83
Nhân So Với Không Thể
84
Khói Lửa Thịnh Yến
85
Chuẩn Bị Xuất Giá
86
Hộ Nhân Như Bảo
87
Phòng Mạch Nhân
88
Âm Kém Dương Sai
89
Vợ Chồng Đối Thoại
90
Sủng Không Đáy Tuyến
91
Hôn Sau Ấm Áp
92
Vợ Chồng Tín Vật
93
Lòng Có Giác Ngộ
94
Tự Hành Giải Quyết
95
Tái Kiến Túc Ương
96
Nhất Ngữ Thành Sấm
97
Thái Hậu Bị Khinh Bỉ
98
Ghen Tị Chi Độc
99
Độc Nhất Vô Nhị
100
Hoa Khai Hai Đóa
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 248