Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vực Sâu Chúa Tể

Truyện có 1116 chương.
1
Dạ Vũ (Thượng)
2
Dạ Vũ (Hạ)
3
Nghĩa Trang Khu
4
Hết Thảy Đều Sẽ Tốt Lên
5
Một Cái Sáng Sớm
6
Bến Tàu Khu
7
Thập Tự Hạng
8
Sát Nhân Đêm
9
Cát Hầu Giả - Sauron
10
Siêu Phàm Giác Tỉnh
11
Tàng Bảo Động
12
Cường Toan Cạm Bẫy
13
Vạn Tượng Vô Thường Bài
14
Vực Sâu Ác Ma
15
May Mắn Còn Sống
16
Bỏ Mạng Chém Giết
17
Đạo Tặc Lên Cấp
18
Thu Hoạch
19
Huyết Duệ
20
Thần Chi Tử
21
Thứ Nguyên Túi
22
Người Mạo Hiểm Công Hội
23
Lễ Tang
24
Chuẩn Bị Đi Xa
25
Hài Lòng Một Ngày
26
Quang Lượng Thuật
27
Lực Tương Tác
28
Thức Tỉnh
29
Rời Đi
30
Hoang Dã
31
Đào Đất Trùng
32
Thanh Lý
33
Chiến Đấu
34
Chữa Bệnh
35
Bầy Sói
36
Truyền Kỳ Chiến (Thượng)
37
Truyền Kỳ Chiến (Hạ)
38
Hổ Răng Kiếm
39
Quyền Pháp Đại Sư
40
Trấn Nhỏ
41
Kiếm Thánh
42
Bạch Mã Thành
43
Vận Mệnh Bài Hiệu
44
Thượng Cổ Hồng Long
45
First Blood
46
Thuật Sĩ
47
Thi Pháp Thiên Tài
48
Đại Hỏa
49
Lần Theo
50
Hỗn Chiến
51
Bạo Phát
52
Kiêm Chức
53
Loan Đao 【 Đại Sư 】!
54
Vu Sư
55
Pháp Thuật
56
Vu Sư Chi Giới
57
Quất Roi Thiếu Nữ
58
Người Xa Lạ
59
Sài Lang Nhân
60
Vách Đá
61
Nổi Khùng
62
Thằn Lằn Nhân
63
Dạ Tập
64
Rít Gào
65
Thi Pháp
66
Tứ Hoàn
67
67 : Lười Lấy Tên Lắm
68
68 : Lười Lấy Tên Lắm
69
69 : Lười Lấy Tên Lắm
70
70 : Lười Lấy Tên Lắm
71
Tranh Luận Bất Đồng
72
Yên Tĩnh Sau Giờ Ngọ
73
Kiểm Tra Phép Thuật
74
Trận Doanh Khái Quát
75
Hợp Tác Săn Giết
76
Bán Tinh Linh Du Hiệp
77
Bạch Mã Chiến Trận
78
Ngụ Thủ Dư Công
79
Thực Nhân Ma Bộ Lạc
80
Song Đầu Ogre
81
Xương Vỡ Chiến Kỳ
82
Kỵ Thương Nỗ Lực
83
Phong Bạo Lĩnh Chủ
84
Xương Vỡ
85
Trở Về
86
Săn Thú
87
Dạ Ngữ
88
Ẩn Thân Thuật
89
Vốn Ban Đầu
90
Ảo Thuật Tạp Bài
91
Địa Ngục Thi Nhân
92
Thần Tử!
93
Ác Mộng
94
Thức Tỉnh
95
Mỹ Thực Gia!
96
Bán Thân Nhân!
97
Lạc Diệp Thành
98
Đợt Tuyết Rơi Đầu Tiên
99
Druid
100
Trên Lưng