Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

13

Vấn Đề

Thêm

Đóng #1 thiếu chương

thiếu nội dung giữa chương 1800 và 1801

Cám ơn bạn đã báo vấn đề cho mình, mình sẽ xem lại nội dung và điều chỉnh sau ạ.