Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

22

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vũ Thần Thiên Hạ

HắcNguyệtTiểuTà · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
98 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay nhiều vợ rất tuyệt

không não tàn nhiều vợ tình tiết logic