Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

42

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Võng du chi Khen thưởng gấp 10 lần

nhatnhat117647 · Kết Đan Sơ Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay các đạo hữu nên tu thử nhe!!!

HuyềnVũMinh · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

hehe truyện này ta thích a(đi hít tiên khí ấy mà)