Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vô Thượng Thần Lực

Truyện có 309 chương.
1
ngưu lâm Hồng Hoang
2
thiên địa linh lung huyền hoàng bảo tháp
3
leo núi Bất Chu Sơn
4
Bàn Cổ khai thiên ấn ký
5
Tiên Thiên Ngũ Hành cây ăn quả Hỗn Nguyên Vô Cực côn tạo hóa đỉnh
6
hóa hình phương pháp rời đi Bất Chu Sơn
7
mênh mông sơn hầu tộc tới đầu
8
tham lam lang tộc
9
lang tâm lang phổi
10
nhẹ nhàng tiêu diệt
11
hỗn thiên 1 côn
12
sát
13
lạc linh nhai
14
bàn đào?
15
5 màu thần ngưu
16
hầu tộc phát triển
17
miêu tộc trước phóng
18
miêu tộc quyết định
19
báo tộc Hổ tộc sư tộc
20
3 tộc tới chơi
21
3 tộc quy phụ
22
sôi nổi quy phụ
23
tượng trưng ý nghĩa
24
chuẩn bị hội minh
25
hội minh chi công đức hàng
26
yêu yêu yêu
27
Đông Hải phệ long ngư
28
tiến Long Cung
29
thu hoạch phong phú
30
luyện mình thân
31
quý ở kiên trì
32
thu hoạch thiên địa chi lực
33
hỗn độn nguyên khí
34
Bồng Lai 3 đảo Hoàng Trung Lý
35
12 phẩm tạo hóa thanh liên Thí Thần Thương
36
luyện Bồng Lai ra ẩn nặc
37
Bạch Trạch
38
dụ hoặc Bạch Trạch
39
phệ hồn chi hoa Thiên Địa Huyền Hoàng thước
40
vạn thọ sơn lẫn nhau tặng
41
hảo ý nhắc nhở
42
hồi mênh mông
43
tiềm tu
44
mãnh thú đại tập kích
45
Hồng Hoang ở đấu tranh ( 1 )
46
Hồng Hoang ở đấu tranh ( 2 )
47
mênh mông dưới chân núi
48
Hồng Hoang ở đấu tranh ( 3 )
49
Hồng Hoang ở đấu tranh ( 4 )
50
Đại La chi kiếp
51
Thiên Đạo chi mắt
52
Đại La quả vị tạm lui mãnh thú
53
mãnh thú đan
54
nhỏ yếu cũng không ý nghĩa nhược
55
quan sát chiến trường
56
trận thế cùng cao cấp chiến lực
57
hỗn độn đô thiên thần lôi hạ khiếp sợ
58
đánh với
59
nói trận pháp ban bảo Bạch Trạch
60
chiến đấu ý chí
61
mãnh thú cường cùng nhược
62
bị truy kích 1 đội Yêu tộc
63
Kế Mông
64
lẫn nhau tham thảo
65
xem lược mênh mông sơn
66
lòng có sở hướng
67
tiêu diệt 1 thứ
68
dự bị giảng đạo mang đến kinh hỉ
69
dã tâm gia cùng tiêu dao khách
70
khan hiếm tài nguyên
71
đúng lúc đuổi tới
72
nghĩ cách cứu viện 9 anh
73
theo đuổi không bỏ
74
dây dưa không rõ
75
đột nhiên xuất hiện mãnh thú
76
an toàn phản hồi
77
lựa chọn?
78
lay động yêu tâm
79
Anh Chiêu cùng 9 anh quy phụ
80
lại lần nữa xuống núi
81
Long Cung cầu viện
82
Long Cung phòng ngự
83
sĩ đừng 3 ngày, đương nhìn bằng con mắt khác
84
đề nghị
85
trong nước Yêu tộc
86
tự thảo khuất nhục
87
gieo gió gặt bão
88
la tất bi thảm kết cục
89
2 bại đều thương
90
mãnh thú vẫn như cũ tàn sát bừa bãi
91
chiến đấu tình cảm mãnh liệt hạ ngao thiên
92
rời đi Đông Hải long cung
93
trở lại đại lục
94
Đại vương đã trở lại
95
tính toán bế quan
96
kinh nghiệm khuyết thiếu
97
huấn luyện ngao thiên
98
vạn thọ dưới chân núi
99
Phục Hy ngờ vực
100
mãnh thú mạc danh thối lui