Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

4

Bình

24

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vô Thượng Thần Đế

MinhBùi95 · Luyện Khí Tầng Mười ·
1 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay nhưng một vài tình tiết, map đi khá nhanh.

nhiều vợ trọng sinh giả heo ăn thịt hổ
thoai128 · Luyện Khí Tầng Hai ·
2 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Cao Độ YY

Hay nhưng load chưa dc

ĐồTiênkiếm · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Cũng bình thường

chefno1 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Vừa Độ YY

truyen hay qua