Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

19

Bình

201

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch) của tác giả Tà Tâm Vị Mẫn

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
620,000
2
27,050
3
11,000
4
10,000
5
6,418
6
6,000
7
5,100
8
2,411
9
2,150
10
2,000
11
1,000
12
1,000
13
700
14
500
15
400
16
400
17
400
18
300
19
220
20
200