Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

19

Bình

201

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Tiêu Phàm

Nhân Vật Phụ · Nam

Tiêu sái anh hùng, trọng tình trọng nghĩa, thủy chung son sắt