Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

3

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vô Thượng Hoàng Tọa

Truyện có 1764 chương.
1
Chê cười
2
Chương 2: Võ Thần Đại Lục
3
Chương 3: Viễn Cổ Kỳ Lân
4
Chương 4: Liễu Mi
5
Chương 5: Huyết mạch thức tỉnh
6
Chương 6: Huyết tinh thủ đoạn
7
Chương 7: Yêu nghiệt vậy tốc độ tu luyện
8
Chương 8: Long có nghịch lân, xúc chi hẳn phải chết
9
Chương 9: Tàn nhẫn
10
Chương 10: Đại nghĩa bẩm nhiên
11
Chương 11: Đổ ước
12
Chương 12: Tổ Các
13
Chương 13: Quỷ dị
14
Chương 14: Huyết Bồ Đề, Thanh Long Khí
15
Chương 15: Ảo cảnh
16
Chương 16: Khiếp sợ
17
Chương 17: Vô tình gặp được
18
Chương 18: Phải qua nỗ lực phấn đấu thì mới thành
19
Chương 19: Diệp Vô Song
20
Chương 20: Khí Võ Cảnh
21
Chương 21: Chu Tước Đồ Quyển
22
Chương 22: Chu Tước Quyết
23
Chương 23: Lý Thi Nguyệt
24
Chương 24: Giết người
25
Chương 25: Kiếm chỉ La Gia Bang
26
Chương 26: Tu nữ cũng điên cuồng
27
Chương 27: Diệp Gia Vệ
28
Chương 28: Tái kiến Liễu Mi
29
Chương 29: Động thủ
30
Chương 30: Kiếm danh Hưu Liễu
31
Chương 31: Kiếm kinh cả sảnh đường
32
Chương 32: Nhất Kiếm trăm vạn
33
Chương 33: Chất vấn
34
Chương 34: Truy tung
35
Chương 35: Cướp giật
36
Chương 36: Tiêu sái rời đi
37
Chương 37: Ấm áp
38
Chương 38: Thu hoạch pha phong
39
Chương 39: Dược Đường
40
Chương 40: Khiêu khích
41
Chương 41: Vô Song phát uy
42
Chương 42: Huyết tinh
43
Chương 43: Thiên Xuyên Tuyết
44
Chương 44: Xung đột
45
Chương 45: Phản kích
46
Chương 46: Kết thúc
47
Chương 47: Chu Tước Quả
48
Chương 48: Giao dịch
49
Chương 49: Cố nhân
50
Chương 50: Phế đi hắn
51
Chương 51: Cảnh cáo
52
Chương 52: Đột phá
53
Chương 53: Phế Vực
54
Chương 54: Thú triều
55
Chương 55: Đột biến
56
Chương 56: Trả thù
57
Chương 57: Đã tới
58
Chương 58: Tránh ra
59
Chương 59: Hạ độc thủ
60
Chương 60: Tam cấp ma thú
61
Chương 61: Phản truy sát
62
Chương 62: Điên cuồng
63
Chương 63: Gặp lại Thiên Xuyên Tuyết
64
Chương 64: Thánh Dược
65
Chương 65: Đẩy ngã
66
Chương 66: Luyện Võ Cảnh
67
Chương 67: Giao phong
68
Chương 68: Mộ gia
69
Chương 69: Mộ Diệp (trên)
70
Chương 70: Mộ Diệp (dưới)
71
Chương 71: Đột biến
72
Chương 72: Xuất thủ
73
Chương 73: Mộ Diệp chi tâm
74
Chương 74: Đột biến
75
Chương 75: Viện thủ
76
Chương 76: Một kiếm kia phong thái
77
Chương 77: Ngộ
78
Chương 78: Thức tỉnh
79
Chương 79: Chuẩn bị
80
Chương 80: Lễ vật
81
Chương 81: Chu Tước thức tỉnh
82
Chương 82: Huyết chiến
83
Chương 83: Khúc nhạc dạo
84
Chương 84: Thập bộ sát nhất nhân
85
Chương 85: Thiên lý bất lưu hành
86
Chương 86: Trắc thí
87
Chương 87: Chấn động
88
Chương 88: Chú mục
89
Chương 89: Ngươi thua
90
Chương 90: Hạ sát thủ
91
Chương 91: Sinh tử chiến
92
Chương 92: Khiếp sợ
93
Chương 93: Quyết đấu
94
Chương 94: Trưởng Lão Diệp Thần
95
Chương 95: Khách tới
96
Chương 96: Hưu!
97
Chương 97: Kỳ Lân Giới biến
98
Chương 98: Thần bí
99
Chương 99: Ngủ say
100
Chương 100: Ta nên tọa kia?