Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Võ Thần Phong Bạo

Truyện có 2648 chương.
1901
Yêu Linh Nguyên soái (chín càng)
1902
Quen thuộc người xa lạ (mười chương)
1903
Giải dịch phản bội (mười một càng)
1904
Đường An Hoa (12 càng)
1905
Thức tỉnh Ấn Soái
1906
Song Hoàng Huyết Mạch
1907
Địch hữu khó phân
1908
Hồi tộc (canh tư)
1909
Luân Hồi bái Bàn Cổ (năm canh)
1910
Hiên Viên chi ý (sáu càng)
1911
Yêu Linh Nam Thiên môn
1912
Cảnh giác Nguyên soái
1913
Đoạt đao
1914
Quên gốc
1915
Thời đại diệt Hoàng
1916
Ngôn luận hướng gió
1917
Lão lang Đường Hoàng
1918
Hóa Linh Trì
1919
Lão viện trưởng
1920
Mục đích cuối cùng (canh ba)
1921
Dung Linh Lân Dịch
1922
Đường Tri Bạch trở về
1923
Cảm tạ Thương Thiên
1924
Chủ mẫu
1925
Trung thành Đường Tri Bạch
1926
Chờ đợi 50 năm nói chuyện
1927
Phong Diệp (canh tư)
1928
Thần hoàng tử
1929
Ta nếu ly khai
1930
Mặt trận liên hiệp (canh ba)
1931
Mở rộng cửa nghênh chiến
1932
Tử hình đếm ngược
1933
Hóa Linh Trì Hóa Linh (canh ba)
1934
Long Quỳ tên (canh tư)
1935
Tam quỳ cạnh minh (năm canh)
1936
Tiên Hoàng con nối dõi (sáu càng)
1937
Hồi ức chuyện cũ
1938
Yêu cùng Linh
1939
Đường thị huynh muội (canh ba)
1940
Tội (canh tư)
1941
Thương Thân Vương (năm canh)
1942
Cổ quái bình tĩnh (sáu càng)
1943
Huyết sắc sơn hà (1)
1944
Huyết sắc sơn hà (2)
1945
Huyết sắc sơn hà (3)
1946
Ngũ cương ngũ soái
1947
Hoang Phần Lĩnh
1948
Long Quỳ Huyết Mạch (canh ba)
1949
Cục (canh tư)
1950
Hoàng Đồ Mệnh Đạo
1951
Hoàng chi lao lung
1952
Chiến Ma thời đại (canh ba)
1953
Chủ mẫu —— Thiếu Vu Nữ (canh tư)
1954
Lưỡng giới cộng sinh
1955
Địa Ngục Thế Giới
1956
Đệ nhất thứ hủy diệt thời đại (canh ba)
1957
Huyết Mạch lột xác bí mật
1958
Lục Nô chi tử
1959
Dưới đất Cổ Thành bí ẩn
1960
Tam Thập Lục Lộ Yêu Thánh
1961
Hi sinh Đường Thần
1962
Ngụy Hoàng Mạch
1963
Yêu Linh xuất kích
1964
Dục hỏa dục huyết
1965
Ba bên đột biến
1966
Đông Bộ chiến tai
1967
Bí Bảo
1968
Khởi tử hoàn sinh (bổ sung)
1969
13 đường Yêu Thánh
1970
Nghịch
1971
Cửu Anh tam thân
1972
Phía Đông khống tràng
1973
Vô Tâm chết
1974
Hoàng Lâm Chiến trận
1975
Hỏi lại Mạt Ngôn Sinh
1976
Vĩnh thủ bản tâm
1977
Đầu mục vỗ (năm canh)
1978
Địa ngục mở rộng cửa
1979
Sát chiêu
1980
Chiến tranh ánh sáng
1981
Yêu Vực lui lại
1982
Chiến thương
1983
Chiến Minh quật khởi
1984
Nghịch chuyển (canh ba)
1985
Đáng ghê tởm (canh tư)
1986
Chỉ vì Hoàng Nguyên (năm canh)
1987
Cuối cùng kết thúc (canh sáu)
1988
Nam bộ cách cục
1989
Nhất quỳ vi trung nghĩa
1990
Quỷ long tập đoàn quân
1991
Không gian nền móng
1992
An bài
1993
Thương Cảm
1994
Niết Bàn tinh phách
1995
Hôn lễ
1996
Bí mật
1997
Bàn Cổ tộc sự kiện quỷ dị
1998
Vong Linh Trớ Chú
1999
Một tiễn bắn nhiều chim
2000
Bạch Lộc Thành