Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Võ Thần Phong Bạo

Truyện có 2648 chương.
1701
Mục nát
1702
Bức cung (canh tư)
1703
Tan vỡ
1704
Nộ lên
1705
U Minh Cổ Lộ
1706
Hoa lệ một đao
1707
Trốn tránh
1708
Chúng ta về nhà (canh tư)
1709
Phá vòng vây
1710
Vĩnh biệt
1711
Hoàng chi
1712
Cốt tộc số mệnh
1713
Lại nắm quyền to
1714
Lời nói dối có thiện ý
1715
Số mệnh cần gì dùng
1716
Cái gì gọi là Long Quỳ
1717
Các tộc người thừa kế
1718
Kim bài huyết lệnh
1719
Đau buồn
1720
Thiên cổ nhân kiệt
1721
Trận chiến đầu tiên tộc
1722
Khó bề phân biệt
1723
Lịch sử
1724
Sống còn
1725
Thật thật giả giả
1726
Mười tộc hội minh
1727
Đồ Thánh
1728
Cốt nhân tộc hò hét
1729
Cửu tộc tán thành
1730
Bất trung bất nghĩa
1731
Tuồng mở màn
1732
Thái Âm sư hoàng
1733
Thiên lôi quán thân thể
1734
Thủy Kỳ Lân
1735
Thú linh trụ
1736
Khổ Bà
1737
Nhân tộc thanh trừ hành động
1738
Giấu kiếm
1739
Nấu chảy sơn luyện Lâm
1740
Mã nghỉ tư
1741
Chủ động xuất kích
1742
Hắc ám tập kích
1743
Oan gia ngõ hẹp
1744
Quá cố
1745
Nhất sơn khó chứa hai chủ
1746
Thủ thế chờ đợi
1747
Yêu Linh phân đội
1748
Vẫn tìm kiếm đáp án
1749
Sát lệnh
1750
Toàn diện va chạm (canh tư)
1751
Đại Địa Hùng Hộ vs Khai Môn Thỉnh Quỷ
1752
Tin chắc (lục canh)
1753
Phòng ngừa chu đáo (bảy càng)
1754
Nên có nên được
1755
Nhất niệm thiên biến (1)
1756
Nhất niệm thiên biến (2)
1757
Huyết Thạch khế ước (canh tư)
1758
Thái Thản nguy cơ
1759
Lâm thời quyết nghị
1760
Người đánh cá
1761
Thế cuộc nghịch chuyển
1762
Chôn giết
1763
Lôi Kỳ Lân (canh tư)
1764
Nhân Tộc thời đại hắc ám
1765
Trở về Thú Sơn
1766
Phạm vi chiến tranh
1767
Song hoàng huyết thống
1768
Báo ân (năm canh)
1769
Quỷ Long lệnh
1770
Quát mắng
1771
Mật vân tầng tầng
1772
Loạn bên trong loạn
1773
Âm mưu cùng dương mưu
1774
Ngọn lửa chiến tranh tung bay
1775
Hướng đi hắc ám
1776
Cánh cửa địa ngục (canh tư)
1777
Phán Quan
1778
Nam Bắc chi loạn (lục canh)
1779
Thủ thế chờ đợi
1780
Hàn Vân Lãnh Cốc
1781
Bái quan
1782
Thủy Kỳ Lân
1783
Lục Đinh Lục Giáp
1784
Quỷ Môn Quan
1785
Sinh Tử Thẩm Phán
1786
Máu nhuộm Thiên Mang Vực
1787
Ngũ hành tinh phách
1788
Vùng cấm khe nứt lớn
1789
Đường Diễm bào sơn
1790
Hoàng Nguyên
1791
Bốn tộc hàng ma
1792
Tam Hoàng hội ngộ
1793
Tai nạn đầu mâu
1794
Ngũ Hành Đạo Trường
1795
Mất tích
1796
Bí ẩn (canh tư)
1797
Kết bạn Thực Long Thú
1798
Thi ban
1799
Ngạo kiều
1800
Thiên biến