Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Võ Thần Phong Bạo

Truyện có 2648 chương.
1501
Thú Sơn giáng lâm (năm canh)
1502
Vận mệnh chuyển ngoặt (sáu càng)
1503
Kéo dài náo động
1504
Đông Di Đại Thanh Thành
1505
Linh tinh hi vọng
1506
Thức tỉnh Thú Sơn
1507
Ba cường liên minh
1508
Trùng kiến quê hương
1509
Thượng cổ cấm trùng
1510
Nam Hải Nhục Thai
1511
Cấm kỵ
1512
Mục tiêu, Thương Ngô Chi Uyên (canh tư)
1513
Tiểu Nữ Niệm (năm canh)
1514
Ai là ai (sáu càng)
1515
Quy ta
1516
Thức tỉnh Thi Hoàng tộc
1517
Quái lạ
1518
Tiểu Ôn Tình (canh tư)
1519
Hoàng Nê Câu
1520
Hoàng nói ba đồ, mệnh nói tam vấn
1521
Ôn nhu Ny Nhã
1522
Đại công trình đại phúc lợi
1523
Loạn thiên đoạt linh tà trận
1524
Bầy thú bạo động
1525
Khẩu chiến thú triều
1526
Được mùa lớn
1527
Thi Hoàng xuất quan
1528
Trực hệ hoàng tử
1529
Hiếm thấy nửa ngày nhàn
1530
Hổ bí ba mươi năm
1531
Truyền kỳ
1532
Bắt ba ba trong rọ
1533
Thâu thiên hoán nhật
1534
Khói lửa nổi lên bốn phía (canh tư)
1535
Vạn năm xác ướp cổ
1536
Cá lọt lưới
1537
Lăng Nhược Tích (canh ba)
1538
Sát thủ —— Lan (canh tư)
1539
Quyết chí tiến lên
1540
Đánh lén
1541
Không gì địch nổi
1542
Điên cuồng (canh tư)
1543
Nghịch thiên kỹ —— Hỏa Tinh Linh (năm canh)
1544
Có một kết thúc
1545
Hợp mưu hợp sức
1546
Chiến thương
1547
Thứ sáu độ Luân Hồi
1548
Đến đây đi, bão táp
1549
Khắp nơi quan tâm
1550
Đêm trước
1551
Tiến công Vạn Cổ Thú Sơn (canh tư)
1552
Toàn diện bạo phát
1553
Bạn cũ, đã lâu không gặp (lục canh)
1554
Sinh mệnh chung kết
1555
Kim Mân Xử Thiên Côn
1556
Mã Long vs Hạn Phách
1557
Tuyệt vọng cùng hi vọng
1558
Ngô Hoàng thứ tội
1559
Đêm đầu tiên
1560
Quân vụ viện xuất kích
1561
Nam Bộ kịch biến
1562
Trên đời thảm nhất
1563
Phía Đông chiến trường Đại nghịch chuyển
1564
Đoạt soái
1565
Tuyệt địa phản kích
1566
Ngừng chiến dừng thương
1567
Ánh bình minh ánh rạng đông
1568
Phong lôi bạo
1569
Thú Sơn Tam Sát lệnh
1570
Đông Nam Cộng Chủ —— Vạn Cổ Thú Sơn
1571
Tấn Thánh xác suất
1572
Thất Quy Triêu Dương
1573
Biến ảo khôn lường
1574
A Tu La mật mưu
1575
Thiên địa phiêu huyết (canh tư)
1576
Toàn diện lột xác (năm canh)
1577
Mười sáu Thánh cảnh, diệt sạch!
1578
Nhân Hoàng chiến
1579
Yêu Hoàng Cửu Anh
1580
Thi Hoàng quyết nghị
1581
Sóng lớn mênh mông (canh tư)
1582
Toàn diện thăng hoa
1583
Phong Mị bộ đội
1584
Tình cảm
1585
Cửu công chúa
1586
Phong vân tế hội (1)
1587
Phong vân tế hội (2)
1588
Phong vân tế hội (3)
1589
Phong vân tế hội (4)
1590
Thiên Tuế Sơn cơn giận
1591
Độc Giác Kim Tiên
1592
Bạo phát (canh ba)
1593
Thanh Hỏa Bí Kỹ —— thuấn sát (canh tư)
1594
Khủng bố Thánh cảnh lĩnh vực
1595
Cọp con vs Lang Vương
1596
Bàn Nhược phần quang
1597
Ô nhiễm (canh tư)
1598
Thiên Tuế Sơn chi thương
1599
Đế cách bên trong tư
1600
Đại Ma