Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

48

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Võ Thần Chúa Tể (Dịch)

khanhat0507 · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện của ám ma sư thì khỏi phải bàn rồi, luôn là siêu phẩm, bộ này không ngoại lệ.