Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

37

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vô Song Chi Chủ.

Nguyệt Nha

Vân Nguyệt Nha
Nhân Vật Phụ · Nữ

Sau một lần tao ngộ đã trở thành đệ tử của Vân Hoàng, vì nuốt phải chí tôn linh dược Chuyển Long ...

Vân Hoàng

Nhân Vật Chính · Nam

Một tán tu ở Vĩnh lạc đại lục, sau khi mất mạng thì ý thức du hành về thời niên thiếu. Sống lại l...