Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vô Sắc Vô Hoan

Truyện có 86 chương.
1
Chương 1
2
Chương 2
3
Chương 3
4
Chương 4
5
Chương 5
6
Chương 6
7
Chương 7
8
Chương 8
9
Chương 9
10
Chương 10
11
Chương 11
12
Chương 12
13
Chương 13
14
Chương 14
15
Chương 15
16
Chương 16
17
Chương 17
18
Chương 18
19
Chương 19
20
Chương 20
21
Chương 21
22
Chương 22
23
Chương 23
24
Chương 23
25
Chương 24
26
Chương 25
27
Chương 26
28
Chương 27
29
Chương 28
30
Chương 29
31
Chương 30
32
Chương 31
33
Chương 32
34
Chương 33
35
Chương 34
36
Chương 35
37
Chương 36
38
Chương 37
39
Chương 38
40
Chương 39
41
Chương 40
42
Chương 41
43
Chương 42
44
Chương 43
45
Chương 44
46
Chương 45
47
Chương 46
48
Chương 47
49
Chương 48
50
Chương 49
51
Nhị trọng đuổi bắt
52
Phản bội
53
Gương mặt thật
54
Yêu cầu nhiều hơn
55
Chung tình
56
Mỗi người đi một ngả
57
Nhảy xuống vách đá
58
Hài hòa bí dược
59
Giải dược
60
Ngu ngốc
61
Cảnh trong mơ
62
Bỡn quá hoá thật
63
Bắt cóc
64
Bầy sói
65
Cầm thú Đại hiệp
66
Ngụy quân tử
67
Giết người
68
Uyên ương cẩm
69
Ma quỷ
70
Tuyệt mệnh
71
Tín nhiệm
72
Thần y cầm thú
73
Phá băng
74
Tiểu Hỉ
75
Tương lai
76
Thực nghiệm
77
Thoát vây
78
Tìm kiếm
79
Mười năm
80
Mộc Vô Tâm
81
Bắt cóc
82
Sư tử Hà Đông
83
Khuyên bảo
84
Cường thưởng
85
Đoàn viên [ đại kết cục ]
86
Phiên ngoại : Một ngày với cầm thú
Chọn khoảng: 1 - 86