Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Phá Toái Hư Không

Truyện có 960 chương.
1
Đã Vào Giang Hồ, Nói Thế Nào Không Vào?
2
Càng Một Người Một Kiếm, Tam Xích Thanh Phong
3
Bắc Minh Thần Công, Lại Bế Quan (canh Thứ Ba, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng)
4
Các Ngươi, Tất Cả Đều Là Rác Rưởi (canh Thứ Tư, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng)
5
Càng Lưu Phong Thất Sát Kiếm, Một Kiếm Một Người Vẫn (canh Thứ Năm, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng)
6
Không Phải Hữu Không Phải Địch, Phiêu Nhiên Tới (canh Thứ Sáu, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, )
7
Qua Tối Hôm Nay, Thanh Thành Không Còn Nữa (canh Thứ Bảy, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng)
8
Long Tượng Ban Nhược, Thần Binh Long Tuyền (canh Thứ Nhất, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi)
9
Đệ Một Tiểu Đệ, Lâm Bình Chi
10
Võ Công Dung Hợp, Du Long Kiếm Pháp (canh Thứ Ba, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi)
11
Trên Đường Đi Gặp Điền Bá Quang (canh Thứ Tư, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi)
12
Điền Bá Quang Chết, Nghi Lâm Mê Man (canh Thứ Năm, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng)
13
Ly Khai (canh Thứ Nhất, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi)
14
Giai Nhân Đông Phương (phần 2, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi)
15
Khiêu Chiến Đông Phương (canh Thứ Ba, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi)
16
Toàn Lực Làm, Cảnh Giới Đề Thăng (canh Thứ Tư, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi)
17
Cảnh Giới Đột Phá, Tuyệt Thế Đông Phương (canh Thứ Nhất, Sách Mới, Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng, Lạp! )
18
Cáo Biệt Đông Phương, Đến Lưu Phủ (phần 2, , Khen Thưởng, Cất Dấu)
19
Đại Hội Bắt Đầu, Phí Bân Cản Trở (canh Thứ Ba, Cầu Khen Thưởng, Cất Dấu, Hoa Tươi)
20
Ngốc Nghếch Lưu Chính Phong (canh Thứ Tư, , Khen Thưởng, Cất Dấu)
21
Nhục Mạ Quần Hùng
22
Chiến Quần Hùng 1(phần 2, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
23
Chiến Quần Hùng 2(canh Thứ Ba, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
24
Chiến Quần Hùng 3(canh Thứ Nhất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
25
Đông Phương Đến (canh Thứ Nhất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
26
Trần Hi Rời Đi (canh Thứ Nhất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
27
Lệnh Hồ Xung Thuế Biến (phần 2, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
28
Lâm Bình Chi (canh Thứ Ba, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
29
Lâm Bình Chi, Nhất Lưu Đỉnh Phong (canh Thứ Nhất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
30
Nhâm Doanh Doanh, Chân Tướng (phần 2, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
31
Lục Trúc Ông Chết, Bắt Lại Nhâm Doanh Doanh (canh Thứ Ba, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
32
Điều Giáo Nhâm Doanh Doanh (canh Thứ Nhất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
33
Lam Phượng Hoàng Thành Nữ Nhân Của Ta (phần 2, Phá Trứng, Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng )
34
Tiểu Khất Cái Lưu Phong (canh Thứ Nhất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
35
Trần Hi Xuất Thủ (phần 2, Ngày Hôm Nay Chỉ Có Hai Canh, Mới Đánh Xong Bình Tiếp Nước, Thân Thể Không Quá Thoả
36
Càng Sát Nhân (canh Thứ Nhất, , Khen Thưởng, Cất Dấu )
37
Sát Nhân 2(canh Thứ Nhất, , Khen Thưởng, Cất Dấu )
38
Vị Thứ Nhất Đệ Tử, Lưu Phong (phần 2, Cầu Cất Giấu. Khen Thưởng, Hoa Tươi )
39
Thông Mạch Thân Thể, Tiên Thiên Đạo Thể (canh Thứ Nhất, , Khen Thưởng, Cất Dấu )
40
Chuẩn Bị Một Chút Cờ (phần 2, , Khen Thưởng, Cất Dấu )
41
Quân Cờ Lấy Rơi (canh Thứ Nhất, Cầu Khen Thưởng, Hoa Tươi )
42
Chia Lìa, Nhâm Doanh Doanh (phần 2, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
43
Mai Trang Tứ Hữu (canh Thứ Ba, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
44
Con Cá Đem Lên Câu (canh Thứ Tư, , Khen Thưởng, Cất Dấu )
45
Mai Trang Tứ Hữu, Chết! (canh Thứ Năm, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
46
Hướng Vấn Thiên Đến (canh Thứ Sáu, Hôm Nay Hoàn Tất! Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
47
Địa Lao (canh Thứ Nhất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
48
Tâm Ngoan Thủ Lạt, Nhậm Ngã Hành (phần 2, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
49
Rút Lui ? Hấp Tinh Đại Pháp (canh Thứ Ba, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
50
Bắc Minh Vs Hấp Tinh, Nhậm Ngã Hành Chết! (canh Thứ Tư, Hôm Nay Hoàn Tất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươ
51
Lời Nói Dối (canh Thứ Nhất, Cầu Khen Thưởng, Hoa Tươi, Cất Dấu )
52
Dương Liên Đình, Nghi Lâm Tiến Bộ (phần 2, Cầu Khen Thưởng, Hoa Tươi, Cất Dấu )
53
Chào Tạm Biệt Đông Phương, Y Nhân Xấu Hổ (canh Thứ Ba, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
54
Ngoài Ý Muốn Người Đến (canh Tư Hoàn Tất, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
55
Lam Phượng Hoàng (canh Thứ Nhất, Hôm Nay Mười Chương, Cầu Vote 9-10 Điểm, Cầu Khen Thưởng, )
56
Gặp Lại (phần 2, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
57
Mưu Đồ Bí Mật 1(canh Thứ Ba, Cầu Khen Thưởng, Đặt, Hoa Tươi )
58
Mưu Đồ Bí Mật, Chung Cực Nhiệm Vụ (canh Thứ Tư, Cầu Vote 9-10 Điểm. Khen Thưởng, Hoa Tươi )
59
Mưu Đồ Bí Mật 3(canh Thứ Năm, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
60
Tả Lãnh Thiền Sự Phẫn Nộ (canh Thứ Sáu, Cầu Cất Giấu, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
61
Rút Thưởng, Hàng Long Thập Bát Chưởng (canh Thứ Bảy, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
62
Hi Vọng Phục Sinh, Tất Sát Kỹ! (thứ Tám Càng, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
63
Độc Cô Cửu Kiếm, Khiêu Chiến Đông Phương (thứ Chín Càng, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
64
Lưu Phong Cùng Phong Thanh Dương (đệ Thập Càng, Hoàn Tất! Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Cất Dấu, Hoa Tươi
65
Khách Không Mời Mà Đến (canh Thứ Nhất, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
66
Lưu Phong Thảm Bại (phần 2, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
67
Một Đám Con Chuột (canh Thứ Ba, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
68
Quản Tốt Chó Của Ngươi, Bắt Cóc Con Tin (canh Thứ Tư, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Hoa Tươi )
69
Lâm Bình Chi Chiến Nhạc Bất Quần 1(canh Thứ Nhất, Cầu Vote 9-10 Điểm, Khen Thưởng, Cất Dấu )
70
Lâm Bình Chi Chiến Nhạc Bất Quần 2(phần 2, Cầu Vote 9-10 Điểm, Hoa Tươi, Khen Thưởng )
71
Nhạc Linh San, Diễn Kịch
72
Quân Cờ Xuất Động, Trợ Giúp (canh Thứ Tư, )
73
Trần Hi, Tuyệt Thế (canh Thứ Nhất, )
74
Hàng Long Long Tượng, Cường Hôn Đông Phương (phần 2, , Cất Dấu, Khen Thưởng )
75
Hối Đoái Long Tượng Tầng Thứ Chín (canh Thứ Ba, )
76
Dương Liên Đình Chết (canh Thứ Tư, )
77
Khúc Dương Tới Chơi (canh Thứ Nhất, )
78
Âm Hiểm Tung Sơn Phái (phần 2, )
79
Giận Dữ Lâm Bình Chi (canh Thứ Ba, , Cầu Cất Giấu, Cầu Khen Thưởng )
80
Giáo Dục Khúc Phi Yên, Biệt Khuất Trần Hi (canh Thứ Tư, )
81
Chúng Môn Phái Tề Tụ Tung Sơn (canh Thứ Năm, )
82
Nhạc Bất Quần Lập Uy (canh Thứ Sáu, )
83
Tìm Chết Thái Sơn Phái (canh Thứ Bảy, , Cầu Khen Thưởng, )
84
Không Chịu Nổi Một Kích, Lệnh Hồ Xung Lên Sân Khấu (thứ Tám Càng, )
85
Thanh Phong Thập Tam Thức Vs Tịch Tà Kiếm Pháp (canh Thứ Nhất, , Khen Thưởng, Tiên )
86
Lệnh Hồ Xung Trọng Thương (phần 2, )
87
Trần Hi Hiện Thân (canh Thứ Ba, )
88
Giết Cái Thanh Tịnh (canh Thứ Tư, )
89
Hèn Hạ Tả Lãnh Thiền (canh Thứ Năm, )
90
Tình Thế Xoay Ngược Lại (canh Thứ Sáu, )
91
Biến Đổi Bất Ngờ, Bên Trái Nhạc Chết (canh Thứ Bảy, )
92
Nói Hết Tất Cả, Xung Hư Chết (thứ Tám Càng, )
93
Xong Chuyện, Giang Hồ Đại Loạn (canh Thứ Nhất, )
94
Chuẩn Bị Ở Sau (phần 2, )
95
Thần Bí Thái Giám (canh Thứ Ba, Cầu Khen Thưởng, Đặt, Vé Tháng )
96
Bức Vua Thoái Vị 1(canh Thứ Tư, )
97
Bức Vua Thoái Vị 2(canh Thứ Năm, )
98
Đế Vương Hộ Vệ, Kinh Hiện (canh Thứ Sáu, )
99
Giết Liền Ba Người (canh Thứ Bảy, )
100
Kinh Thiên Nhất Kiếm, Tuyệt Thế Chết Hết (thứ Tám Càng, )