Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Võ Hiệp Chi Thần Cấp Tạo Phản Hệ Thống

Truyện có 70 chương.
1
Thần Cấp Tạo Phản Hệ Thống
2
Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú!
3
Tạo Phản, Từ Tiềm Long Đường Bắt Đầu!
4
Liền Cược Mệnh Của Ngươi Như Thế Nào? !
5
Tạo Phản Thành Công!
6
Một Văn Một Võ, Hai Khỏa Tướng Tinh!
7
Kỳ Lân Tài Tử, Có Được Có Thể Thiên Hạ!
8
Quỷ Binh Cướp Hướng, Hàn Tướng Tới Chơi!
9
Cmn! Còn Có Loại Này Thao Tác? !
10
Một Cục Đá Hạ Ba Con Chim Kế Hoạch!
11
Bọ Ngựa Bắt Ve, Chim Sẻ Núp Đằng Sau!
12
To Lớn Nhất Người Thắng! Hoàng Kim Tới Tay!
13
Phỉ Thúy Hổ Lúc Ấy Liền Mộng Bức!
14
Hàn Phi, Ngươi Khinh Người Quá Đáng!
15
Ánh Lửa Ngút Trời!
16
Kinh Trập Nghe Lôi, Oanh Động Tân Trịnh!
17
Giai Đoạn Thứ Nhất Nhiệm Vụ Hoàn Thành!
18
Viên Nguyệt Loan Đao, Quang Hàn Thiên Hạ!
19
Cửu Đại Tướng Tinh! Thế Lực Tăng Vọt!
20
Phỉ Thúy Hổ Cái Chết!
21
Đêm Tối Quyết Đấu!
22
Vẻ Mặt Mộng Bức Hàn Phi!
23
Ta Có Một Thức Sưu Hồn Thủ, Mời Quân Đánh Giá Như Thế Nào?
24
Sưu Hồn Đoạt Phách! Yêu Diễm Mỹ Nhân!
25
Như Vậy Ngây Thơ, Thực Được Không?
26
Quyền Cùng Sắc!
27
Âm Dương Hồn Ấn! 2 Lần Rút Thưởng!
28
Thương Long Thất Túc, Người Trả Giá Cao Được!
29
Nhu Tình Như Nước, Nhiệt Tình Như Lửa!
30
Mỹ Nhân Ngư, Diễm Linh Cơ!
31
Băng Hỏa Xen Lẫn! Tiên Thiên Ngũ Trọng!
32
Dạ Mạc Sát Cơ! Loạn Cục Bắt Đầu!
33
Đấu Giá Bắt Đầu! Vẻ Mặt Mộng Bức!
34
Tứ Phương Loạn Chiến!
35
Mục Tiêu Chân Chính: Huyết Y Hầu! !
36
Sát Cục Lên! Bạch Diệc Phi Thực Lực Chân Chính!
37
Ngươi Tên Lường Gạt Này!
38
Giai Đoạn Thứ Hai Nhiệm Vụ Hoàn Thành!
39
Xâu Tạc Thiên Ban Thưởng!
40
Cơ Vô Dạ Muốn Thả Đại Chiêu!
41
Tân Trịnh Đại Loạn! Thiên Trạch Ra Ngục!
42
Triều Nữ Yêu Cùng . . . Vương Đối Vương!
43
Trời Muốn Diệt Ta Hàn Quốc Sao? ! !
44
Thương Lang Vương? Một Đao Miểu Sát! (2/10)
45
Tập Thể Mộng Bức! (3/10)
46
Sử Thượng Đệ Nhất Lên Hút Độc Chí Tử Sự Kiện! (4/10)
47
Cơ Vô Dạ Khóc! (5/10)
48
Dạ Mạc . . . Táng Ca!
49
Tạo Phản Vô Tội, Tạo Phản Có Lý! (7/10)
50
Nhân Sinh Như Kịch, Toàn Bộ Nhờ Diễn Kỹ! (8/10)
51
Vương Cung Mất Vào Tay Giặc! Vào Hết Trong Hũ! (9/10)
52
Tù Phạm Khốn Cảnh! Nghịch Lân Ra Khỏi Vỏ! (10/10)
53
1 Lưới Thành Cầm! (1/5)
54
Chung Cực Biểu Diễn! (2/5)
55
Vạn Tiễn Tề Phát! (3/5)
56
Chết! Chết! Chết! (4/5)
57
Tâm Ngoan Thủ Lạt! Hàn Phi Cái Chết! (5/5)
58
Chết Theo Vẫn Là . . . Thần Phục? ! (1/5)
59
Lục Tinh Yêu Kiếm: Nghịch Lân! (2/5)
60
Nghịch Thiên Ban Thưởng! (3/5)
61
Tổ Kiến 2 Đại Đặc Thù Binh Chủng . . . Thời Cơ!
62
Tử Nữ Phong Tình! Ngồi Bàn Về Thiên Hạ! (5/5)
63
Thành Tựu . . . Tông Sư! (1/5)
64
20 Vạn Oan Hồn Đúc Thành Hung Danh! (2/5)
65
Một Khi Tạo Phản Kinh Thiên Hạ! (3/5)
66
Vệ Trang Bái Tướng, Trương Lương Nhập Tướng! (4/5)
67
Tạo Phản Tập Đoàn Triệt Để Thành Hình! (5/5)
68
Thương Long Bí Mật! Nông Gia Biến Đổi Lớn! (1/5)
69
Viêm Đế Quyết! Biến Số Mọc Lan Tràn! (2/5)
70
Bởi Vì . . . Ta Phản Đối! (3/5)
Chọn khoảng: 1 - 70