Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vô Địch Từ Max Cấp Thuộc Tính Bắt Đầu ( Dịch - Tiếp )

zubikzy · Luyện Khí Tầng Bốn ·
10 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện khá bựa, giải trí cực tốt

anhhao9s7749 · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Cao Độ YY

Truyện hay , hài hước , tình tiết hợp lí , các bạn đọc truyện vui vẻ

không não tàn xuyên không giả heo ăn thịt hổ tình tiết logic