Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vô Địch Thánh Đế

Truyện có 493 chương.
401
Đến Đại Càn
402
Huyết Cương Khốn Thiên Trận
403
Liền Giết Võ Vương
404
Toàn Bộ Ra Tay
405
Thuấn Sát Đỉnh Cao Võ Vương
406
Giết Võ Vương Như Làm Thịt Chó
407
Tương Châu Chấn Động
408
Chiến.!
409
Sinh Tử Quyết Đấu
410
Nghiền Ép Huyết Dạ Vương
411
Kiếm Chém Trần Dạ Lâm
412
Thời Gian Trôi Qua Nhanh Chóng
413
Hiên Viên Thánh Địa Chương Đột Phá Vương Giai
414
Đứng Đầu Nhất Thánh Thuật!
415
Ma Đạo Võ Công
416
Huyết Lang Sơn Mạch
417
Chém Giết Yêu Vương
418
Núi Thây Biển Máu
419
Ma Thể Luyện Thành
420
Hiên Viên Thánh Địa
421
Thánh Giai Khác Nhau
422
Cường Đại Lãnh Gia
423
Chân Phượng Huyết Mạch
424
Lại Là Thánh Cấp Huyết Mạch
425
Đại Hội Đêm Trước
426
Thánh Giả Đều Xuất Hiện
427
Đại Hội Bắt Đầu
428
Ngươi Làm Khó Dễ Được Ta?
429
Trước Tiên Đến Tầng Thứ Hai
430
Cái Thứ Nhất Rời Tháp
431
Giai Đoạn Thứ Hai
432
Nhường Ngươi Ba Chiêu
433
Mạnh Mẽ Thân Thể
434
Khủng Bố Thân Thể
435
Ngươi Còn Chưa Xứng Để Ta Xuất Kiếm
436
Trọng Thương Lãnh Vô Tình
437
Hỏa Phượng Phần Thiên
438
Trận Chiến Cuối Cùng
439
Long Thành Chiến Đấu Cái Thiên Thu
440
Đoạt Được Đệ Nhất
441
Thánh Giả Thu Đồ Đệ
442
30:Địa Thánh Thân Truyền
443
Liên Tục Đột Phá
444
Ngươi Quá Yếu!
445
Tâm Phục Khẩu Phục
446
34:Tiến Nhập Hư Giới
447
Lợi Hại Lợi Hại
448
Tái Chiến Thi Hoàng
449
Ai Dám Đánh Một Trận?
450
Leo Lên Tầng Thứ Ba
451
Chiến Phượng Viêm Chi
452
Ngươi Tới Tập Hợp Số Lượng Đi
453
Chiến Đấu Dạ Vũ Hồn
454
Thân Thể Đại Thành
455
Vương Cấp Đỉnh Cao
456
Hoàng Cấp Thế Giới
457
Mười Hai Chí Tôn
458
Đột Phá Hoàng Cấp
459
Tăng Nhanh Như Gió
460
Cấp BốN Tuần Sát Sứ
460
Cấp BốN Tuần Sát Sứ
461
Thanh Tra Sổ Sách
462
Ngươi Dám Ngăn Trở Ta?
463
Ác Chiến Võ Đế
464
Trong Lòng Kinh Hãi
465
Thánh Giả Ra Tay
466
Lãnh Thị Tam Thánh
467
Tam Thánh Hợp Kích
468
Bá Thánh Thiên Vương
469
Hiên Viên Thánh Chủ
470
Chiến Thánh Chủ!
471
Trụy Ma Lĩnh Nơi Sâu Xa
472
Trăm Năm Trở Về
473
Bóp Chết Võ Đế
474
Trăm Năm Sau Gặp Lại
475
Kiếm Tổ Nhìn Tất Cả
476
Không Đỡ Nổi Một Đòn
477
Ba Đại Thiên Thánh
478
Một Chiêu Kiếm Bại Thiên Thánh!
479
Thần Long Thánh Chủ
480
Thiên Thánh Xin Tha
481
Mới Thánh Chủ
482
Long Tổ Mộ
483
Thánh Chủ Hội Tụ
484
Cổ Xưa Vườn Thuốc
485
Tranh Cướp Linh Dược
486
Huyết Sát Giáo Ba Đại Thánh Chủ
487
Lục Tí Hỗn Nguyên Công
488
Bại Đại Thánh Chủ
489
Đột Phá Thiên Thánh
490
Long Thành Đại Hôn
491
Coi Ngươi Là Lợn Nuôi
492
Vô Địch Thánh Đế! (Đại Kết Cục)