Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

22

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vô Đạo Huyền Tổ

Duệ Phong

Nhân Vật Chính · Nam

Ảnh chỉ là mô phỏng. Duệ Phong là người rất vô cảm, giết người vô số, xem mạng người như cỏ rác, ...

Lăng Như Sương

Cửu công chúa Lăng Tiêu quốc
Nhân Vật Chính · Nữ

Bị Duệ Phong bắt ép trở thành hầu nữ phục vụ bên cạnh hắn. Sau này thì cam tâm tình nguyện theo s...