Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

5

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vĩnh Hằng Thánh Vương ( Dịch)

Ngohieu0161 · Luyện Khí Tầng Bốn ·
0 Kim Phiếu
47 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện này hay đấy. Cố gắng dịch hết bộ nha ad.

0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay từ cốt truyện đến tính cách Nv9 ...Miễn chê