Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

6

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Việt Tinh Kỳ Truyện

suri82 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Hay bựa lôi cuốn. Nên đọc. Có 1 xuất hiện nhân vật rất nổi tiếng( cô thảo )

xuyên không tu luyện từng bước
ĐếTônOne · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
77 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện tu tiên phong cánh Việt nam.khá là hài hước.sắc thì cứ gọi là tuyệt .xuất hiện cả cô giáo thảo..

nhiều vợ hài xuyên không hậu cung