Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vị Diện Thành Thần Hư Không Giới

Truyện có 1626 chương.
1
Tai nạn trên biển
2
Tai nạn trên biển trung ám sát cùng gặp nhau
3
Hư không diễn hóa, từng bước vì Thần
4
Hoang Đảo quãng đời còn lại
5
Thiên lôi câu Địa Hỏa chợt gặp Người sống sót
6
Cẩu huyết gặp nhau
7
Diễn hóa ban đầu
8
Dobson thôi trắc
9
Nguy hiểm rừng cây
10
Diễn hóa (Tinh Võ Anh Hùng) thế giới
11
Tiến nhập (Tinh Võ Anh Hùng)
12
Bái sư Tinh Võ Môn
13
Trần Chân trở về
14
Kịch chiến Hồng Khẩu Đạo Tràng
15
Trần Chân VS Akutagawa
16
Bắt được nội gián
17
Học võ việc vặt
18
Cởi ra Hoắc Đình Ân khúc mắc
19
Phát hiện Hoắc Đình Ân bí mật
20
Chương hãm hại
21
Tiểu tâm đắc bệnh
22
Bị người Nhật Bản điếm ký
23
Ta đồng ý nàng lưu tới
24
Trần Chân huấn luyện phương pháp
25
Thuyền Việt Văn Phu
26
Cương mãnh không 2 đánh
27
Thần Thương Lý Thư Văn
28
Bái sư Lý Thư Văn
29
Đối chiến Hoắc Đình Ân
30
Buồn bực ‘Thuyền Việt Văn Phu’
31
Thể hồ quán đính
32
Tinh Võ Môn từ ta xuất chiến
33
Kinh khủng ‘Robot’ Đằng Điền Cương
34
Đột phá
35
Trở về
36
Chân chó tràng
37
Giao đổi Người thế chấp
38
Đại khai sát giới
39
Bỗng nhiên xuất hiện uy áp
40
Dobson bí mật
41
Bá Vương Long
42
Kinh hiện cổ trang nhân loại
43
Nhanh lên trả thù đi
44
Thí Luyện Chi Địa
45
Dị giới phân chia thực lực
46
Đinh Hạo
47
Mỗi bên giấu tâm cơ
48
Loạn thành 1 đoàn
49
Vũ Thần bí tàng
50
Xem vừa mắt ngắm
51
Tiến nhập ‘Vũ Thần bí tàng’
52
Chim khó khăn
53
Người Máy
54
Vũ Thần?
55
Tuyệt cảnh?
56
Thắt lưng quấn 10 vạn kim, cưỡi hạc Dương Châu
57
Minh Ngọc phường trung thị phi nhiều
58
Đánh gãy 1 chân cũng không sao
59
Huynh đệ tạm biệt, Bắc Kinh Thành
60
Ăn bẻo huynh đệ lại gặp nhau
61
Thu hai đồ đệ
62
Điểm Phá Hải chồng âm mưu
63
Đổi ca ‘Thư phòng’
64
Nô đại lấn Chủ
65
Đế Vương Tâm Thuật
66
Bố Khố Phòng trong hiển uy phong
67
Bắt Ngao
68
Thanh Quân Trắc
69
Phụng chỉ tham ô
70
Kết bái Tác Ngạch Đồ
71
Trực diện Hải Đại Phú
72
Đối chiến Hải Công Công
73
Heo đồng đội
74
Đều là Ảnh Đế
75
Đa Long cùng Thiết Bố Sam
76
Thương danh ‘Thường Thắng’
77
Tiểu Bảo cơ duyên
78
6 Phiến Môn trung tốt tu hành
79
Lại về chim độ khó khăn
80
Khác 1 sóng Người sống sót
81
Cẩu không đổi được ăn cứt
82
Ta nói là hiểu lầm ngươi tin không phải?
83
Dẫn chúng ta 1 bắt đầu đi
84
Bán cao ngất ngươi ở đâu?
85
Kiến Ninh trả thù
86
Niềm vui ngoài ý muốn
87
Long Tượng Bàn Nhược
88
Không đánh mà thắng
89
Tươi sống đánh chết
90
Thiên vô song ‘Đôi’
91
Thuận Trị? Hành Si!
92
Đúng dịp
93
3 sạch Tổ Sư phù hộ
94
Hai Đầu Đà
95
Thu phục
96
Lại thấy Mao Đông Châu
97
Chương 98
98
Tạm biệt cùng tiến nhập
99
Ta phản đối
100
Ta muốn Trường Sinh Bất Lão