Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vật Nhiễu Phi Thăng

Truyện có 158 chương.
1
Thần Tích
2
Nói Dối
3
Tu Chân Giới
4
Giao Thừa Hồng Bao
5
Cẩm Nang
6
Vân Hoa Môn
7
Tự Tin
8
Đại Điển Bái Sư
9
Khảo Thí
10
Dẫn Khí Nhập Thể
11
Thoại Bản
12
Độ Kiếp
13
Trúc Cơ
14
Kẻ Ngoại Lai
15
Ngự Tiêu Môn?
16
Cảnh Cáo
17
Cái Này Không Đúng
18
Mang Ơn
19
Mượn Sách
20
Tâm Chính Bản Thân Thẳng
21
Phượng Thủ Không Hầu
22
Quá Khứ
23
Đệ Tử Mới
24
Xuống Núi
25
Tặng Thuốc
26
Phong Ba
27
Cháu Trai
28
Yêu Thích
29
Hung Thủ
30
Vấn Đề Nhỏ
31
Lễ Vật
32
Nhà Trên Cây
33
Lâm Tử
34
Ghen Ghét?
35
Yêu Hận
36
Nhập Định (bắt Trùng)
37
Hồ Ngôn Loạn Ngữ
38
Thỉnh Giáo (bắt Trùng)
39
Phi Tấn Phù
40
Nổi Danh Phải Thừa Dịp Sớm
41
Tặng Lễ
42
Không Cứu
43
Thuốc
44
Đáp Lễ (bắt Trùng)
45
Lắng Lại
46
Mộng Kiếp
47
Tâm Động Kỳ
48
Nhạn Thành
49
Ám Sát
50
Bái Phỏng
51
Bằng Hữu Của Ta
52
Bách Hoa Vũ Hội
53
Tốt Nhất
54
Cá Ướp Muối
55
Phi Cung
56
Biến Cố
57
Sát Thần
58
Nói Lời Giữ Lời
59
Phong Thành
60
Kết Giới
61
Mật Báo
62
Hiểu Lầm (bắt Trùng)
63
Tằng Thái Nãi Nãi
64
Bí Cảnh
65
Mời
66
Phương Đầu
67
Bái Phỏng
68
Từ Phong
69
Tay Trợt
70
Quen Tay Hay Việc
71
Thiên Địa Song Tu
72
Sương Mù
73
Ôn Nhu Cường Đại
74
Biệt Trang (chủ Tu Bug)
75
Bảo Rương
76
Uy Hiếp
77
Làm Náo Động
78
Khô Héo
79
Kiếm Thương
80
Giải Trừ
81
Huyễn Cảnh
82
Phát Rồ
83
Kính Trà
84
Ký Sinh
85
Cầu Nguyện
86
Tiên Nhân
87
Vừa Vặn Rất Tốt
88
Tà Tu
89
Vô Dụng Áy Náy
90
Có Được Hay Không
91
Khổ Bên Trong Làm Vui
92
Cùng Phật Vô Duyên
93
Vãng Sinh
94
Đại Giới
95
Hắn Không Có Lừa Ngươi
96
Hợp Táng
97
Không Tức Giận
98
Thu Vừa Thu Lại
99
Tốt Đặc Biệt
100
Về Nhà
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 158