Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Yêu Thánh Tổ

Truyện có 216 chương.
1
01:: Tang Luân Súc Sinh
2
02:: Thế Này, Ta Là Yêu Ma!
3
3:: Một Bước Một Giết
4
04:: Diệp Nhu Chi Buồn
5
05:: Thẳng Hướng Vương Gia
6
06:: Huynh Đệ Hạ Hầu
7
7:: Mạnh Mẽ Xông Tới Vương Phủ
8
08:: Chia Năm Xẻ Bảy! !
9
09:: Ai Cản Ta Thì Phải Chết!
10
10:: Bá Đạo Cuồng Bạo
11
11:: Tiên Thiên Cao Thủ
12
12:: Tổng Ngươi Người Già Phó Hoàng Tuyền!
13
13:: Trung Nghĩa Gian Tà
14
14:: Yêu Hóa! !
15
15:: Yêu! Yêu Ma!
16
16:: Đây Là Địa Ngục?
17
17:: Truyền Thừa
18
18:: Ta Là Cha Ngươi
19
19:: Đói Khát Ăn Hàng
20
20:: Tiểu Nhân Vật Tôn Nghiêm
21
21:: Bán Mình Khế Ước
22
22:: Long Tượng Quyền
23
23:: Yên Lặng Thừa Trọng
24
24:: Phiền Phức Lại Đến
25
25:: Tái Chiến Thần Tàng
26
26:: Có Nữ Khuynh Thành
27
27:: Kẻ Sĩ Chết Vì Tri Kỷ
28
28:: Lang Băm!
29
29:: Bắc Đấu Định Tâm
30
030:: Bái Sư Làm Đồ Đệ
31
31:: Này Tàn Bạo
32
32:: Ngưu Xoa Cũng Quét Rác
33
33:: Ma Chu Viêm Độc
34
34:: Sắp Xếp Ma Độc
35
35:: Hổ Ma Tôi Thể
36
36:: Hạ Gia Thọ Yến
37
37:: Hạng Trần Tham Gia Yến
38
38:: Độc Hại Lão Thái Quân
39
39:: Cũng Nhặt Lên
40
40:: Đệ Tử Của Ta
41
41:: Lão, Lão Sư! ( Bốn Canh)
42
42:: Kẻ Thù Gặp Nhau
43
43:: Huynh Đệ Tới
44
44:: Cơ Hữu Ăn Ý
45
45:: Nhà Ta Khuynh Thành ( Bốn Canh)
46
46:: Ngươi Không Xứng Với!
47
47:: Nộ Oán Giận Hoàng Tử
48
48:: Bái Kiến Nhị Gia
49
49:: Núi Vàng! !
50
50:: Thiếu Niên Khí Khái
51
51:: Hạng Gia Khiêu Chiến
52
52:: Đến, Đánh Chết Ta!
53
53:: Một Quyền Đánh Nổ!
54
54:: Vượt Biên Mà Chiến
55
55:: Ngươi Hối Hận Không?
56
56:: Thiện Ý
57
57:: Lão Thái Quân Nhân Sinh Trí Tuệ
58
58:: Lâm Liên Trộm Người
59
59:: Hạ Hầu Thần Phách
60
60:: Cưỡng Chế Thu Đồ
61
61:: Thần Phách Thiên Phú
62
62:: Song Sinh Thánh Phách!
63
63:: Khuynh Thành Chi Tâm
64
64:: Công Tôn Đưa Đao
65
65:: Thái Sơ Yêu Đao!
66
66:: Tự Đao
67
67:: Lam Trại
68
68:: Xuất Thủ
69
69:: Thiết Huyết Tàn Nhẫn!
70
70:: Mời
71
71:: Khắp Nơi Hiểm Ác
72
72:: Phản Sát
73
73:: Kinh Hồng Thất Bộ
74
74:: Giang Hồ Hiểm Ác
75
75:: Huynh Đệ Ở Giữa
76
76:: Ta Là Nhân Yêu
77
77:: Thật Không Phải Là Người
78
78:: Khác Yêu Ta, Không Có Kết Quả
79
79:: Nhị Cẩu Thần Phách
80
80:: Nghịch Thiên Thiên Phú
81
81:: Đỉnh!
82
82:: Hố Cha Cá?
83
83:: Tìm Kiếm Hạng Trần
84
84:: Muốn Làm Ngư Ông?
85
85:: Phát Hiện Hành Tung
86
86:: Độc Chiến
87
87:: Truy Sát Phản Sát
88
88:: Phục Địa Ma
89
89:: Hãm Giết
90
90:: Thợ Săn Con Mồi
91
91:: Nghịch Thiên Ngốc Cá
92
92:: Thủy Yêu!
93
93:: Huyết Hà
94
94:: Lam Ngọc Quả
95
95:: Gặp Phải Người Quen
96
96:: Một Lòng Cầu Ngược
97
97:: Ngược Bạo
98
98:: Đẩy, Đẩy!
99
99:: Ăn Đủ!
100
100:: Đặc Thù Thiên Phách
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 216