Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

3

Bình

8

Vấn Đề

Thêm

Truyện Chưa Công Bố

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Yêu Đế Chủ (Cố full)

BiroPA · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
92 Đánh Giá
Thấp Độ YY

truyện hay nd truyện khá ok ra nhanh đi tác giả tui ủng hộ

Chúa_Tể_Ăn_Tạp · Kết Đan Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyen rat hay,rat dang doc,mong ra Chuong Nhanh hon

SenhSenh · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
84 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay