Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Yêu Chi Tổ

Truyện có 1267 chương.
405
Thông Suốt Pháp Môn
406
Đấu Giá Tiên Giám
407
Sửa Sang Lại Tài Phú
408
Long Nữ Đến Thăm
409
Phong Ấn Bị Phá
410
Nguyện Lực Trấn Ma
411
Ma Thần Quấn Thân
412
Hổ Phách Phệ Ma
413
Thôn Phệ Ma Hồn
414
Liên Tiếp Ra Tay
415
Đổi Trắng Thay Đen
416
Đạo Hữu Dừng Bước - Chương Vận Rủi Chi Thần
418
Thiên Cơ Cấm Thần
419
Thận (*Con Trai) Lâu Huyễn Khí
420
Rung Động Gặt Hái
421
Đối Chọi Gay Gắt
422
Thế Giao Phong
423
Loạn Chiến Bát Phương
424
Sét Đánh Trời Mưa
425
Kinh Thiên Phát Hiện
426
Bốn Đạo Thiên Môn
427
Thất Khiếu Linh Lung
428
Hũ Thành Cướp Đến
429
Luyện Chế Thần Tinh
430
Diệu Dụng Vô Cùng
431
Vui Sướng HớN Hở
432
Không Rõ Hiện Ra
433
Tia Nắng Ban Mai Uy Vũ
434
NháY MắT Chi Ngộ
435
Yêu Đan Tam Chuyển
436
Rống Xé Trời Cướp
437
Đệ Tam Trọng Thiên
438
Trở Lại Bí Cảnh
439
Bí Cảnh Cửu Tộc
440
Đánh Tới Ngươi Phục
441
Vạn Yêu Chi Vương
442
Hùng Hậu Nội Tình
443
Thần Thú Bạch Hổ
444
Mộng Hồi Trở Lại Ngàn Năm
445
Phá Xác Mà Ra
446
Gọi Là Vũ Nhi
447
Thiên Mệnh Quy Ta
448
Chân Đạp Bát Hoang
449
Một Cước Giết Chết
450
Nghênh Ngang Rời Đi
451
Trâu Điên Chi Uy
452
Hoàng Cực Hoàng Đế Đạo
453
Như Cách Ba Thu
454
Kinh Người Tin Dữ
455
Khô Khốc Thực Quân
456
Yêu Sau Phong Thái
457
Cổ Chung Luân Hồi
458
Cùng Trời Cuối Đất
459
Bên Trên Cổ Thần Mộ
460
Hung Hăng Trấn Áp
461
Thần Mộ Truyền Thuyết
462
Tụ Yêu Trăm Vạn
463
Phong Yêu Tiến Hành
464
Tất Cả Tư Hắn Chức
465
Chu Thiên Tinh Thần
466
Tinh Thần Chi Lực
467
Thiên Địa Thai Màng
468
Ngươi Cốt Nhục
469
Ba Bảng Một Phổ
470
Tuyệt Đại Thiên Kiêu
471
Nộ Diễm TrùNg Thiên
472
Đế Hoàng Chi Nộ
473
Hư Di Ảo Cảnh
474
Uy Lâm Vạn Thú
475
Một Khúc Gọi Thần
476
Kiếp Vân Lóe Sáng
477
Thanh Loan Kiếm Tùy Tùng
478
Tứ Tướng Thần Thú
479
Ngọc Tỷ Như Thiên
480
Tức Sùi Bọt Mép
481
Mau Tới Đánh Ta
482
Thiên Phạt Tấn Chức
483
Tiên Thiên Thần Cấm
484
Vĩnh Viễn Không Siêu Thoát
485
Liếc Diệt Tông
486
Một Ngón Tay
487
Nguy Tại Sớm Tối
488
Một Ngón Tay Đâm Chết
489
Dương Danh Đại Lục
490
Vẫn Thần Vực Sâu
491
Dao Động Tiễn Tụ Bảo
492
Tìm Tòi Vực Sâu
493
Vạn Bảo Xích Triều
494
Thò Chân Vào, Xía Vào
495
Hoàng Cực Thực Khiếu
496
Đem Nước Quấy Đục
497
Đục Nước Béo Cò
498
Quy Về Bổn Nguyên
499
Hóa Đao Là Ấn
500
Đệ Tứ Trọng Thiên
501
Cưỡng Bức Lợi Hoặc
502
Muôn Đời Nô Ấn
503
Mưu Kế Thực Hiện Được
504
Thiên Yêu Thần Phục
505
Phỏng Chế Đồ Dỏm