Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Yêu Chi Tổ

Truyện có 1267 chương.
1007
Thân Công Tiễn Đưa Thiếp
1008
Vì Sao Không Bái
1009
Thân Công Bái Đế
1010
Thiên Nhân Năm Suy
1011
Thiên Hạ Xôn Xao
1012
TậP Trung Tư TưởNg Suy Nghĩ Lột Xác
1013
Tuyệt Trận Chắn Lộ
1014
Cường Thế Phá Trận
1015
Phân Công Ngũ Phương
1016
Nhao Nhao Hiện Thân
1017
Thẩm Phán Chiến Mâu
1018
So Đến Mặt Lục
1019
Triệt Để Bộc Phát
1020
Cuốn Tiến Bản Đồ Cổ
1021
MảNh GiáP Không Lưu
1022
Tử Vong Khí Tức
1023
Man Cổ Thú Đăng
1024
Thú Hồn Bất Diệt
1025
Yêu Đế Phát Uy
1026
Đánh Rớt Đế Vị
1027
Mặt Trời Như Lai
1028
Thần Đồ Ngôi Sao
1029
Giằng Co Không Dưới
1030
Như Lai Thần Chưởng
1031
Vô Tận Hư Di
1032
Trắng Trợn Tàn Sát
1033
Một Tiếng Hổ Gầm
1034
Mượn Phật Ngăn Cản Tai
1035
Thiên Đạo Chi Nhãn
1036
Dùng Thân Ngăn Cản Cướp
1037
Ngoài Ý Muốn Cơ Duyên
1038
Cùng Thiên Tranh Phong
1039
Kịch Chiến Thiên Đạo
1040
Thiên Đạo Huyết Lệ
1041
Thần Búa Khai Thiên
1042
Ngàn Đầu Đại Đạo
1043
Yêu Cầu Cổ Đăng
1044
Hỗn Độn Lệnh Bài
1045
Tử Tiêu Đấu Giá
1046
Thời Không Mảnh Vỡ
1047
Minh Đập Ám Đập
1048
Thiên Cơ Bảo Điệp
1049
Ma Tung Nhiều Lần Hiện
1050
Ôn Dịch Hoành Hành
1051
Lại Hồi Trở Lại Nam Man
1052
Nhìn Trộm Thần Mộ
1053
Một Bộ Tàn Đồ
1054
Đế Thân Thể Bất Diệt
1055
Khô Khốc Trộm Mộ
1056
Đem Ngươi Bới Ra Khóc
1057
Mất Đi Tru Thần
1058
Không Công Tức Công
1059
Cấm Thần Chi Cầu
1060
Thu Hoạch Nổi Bật
1061
Ma Binh Thuỷ Tổ
1062
Dứt Khoát Ra Tay
1063
Kịch Liệt Giao Phong
1065
Thần Khúc Uy Vũ
1066
Thiên Binh Vẫn Lạc
1067
Bất Tử Thiên Quan
1068
Số Mệnh Tăng Vọt
1069
Hoàng Cực Như Ý
1070
Cấm Đoạn Hồng Liên
1071
Tịnh Đế Song Liên
1072
Rất Nhiều Biến Hóa
1073
Thần Mộ Hiện Ra
1074
Ma Quạ Ngang Trời
1075
Vô Tâm Ma Đế
1076
Ý Tại Thần Mộ
1077
Chạy Theo Như Vịt
1078
Bát Tiên Quá Hải
1079
Tất Cả Lộ Ra Thần Thông
1080
Tranh Đoạt Mộ Bia
1081
Lâm Vào Sát Cục
1082
Luyện Bia Nhập Vào Cơ Thể
1083
Chia Năm Xẻ Bảy
1084
Nghịch Chuyển Thời Không
1085
Thần Trong Mộ
1086
Chín Bức Bích Hoạ
1087
Lục Đạo Luân Hồi
1088
Quỷ Một Sừng Thần
1089
Thần Chi Huyệt
1090
Tao Ngộ Ám Hoàng
1091
Cướp Giết Vô Tội
1092
Một Ngón Tay Đâm Chết
1093
Tao Ngộ Bẩy Rập
1094
Thiên Tru Kiếm Ma
1095
Thần Chi Cổ Mộ
1096
Kiếm Vực Kiếm Hòm Quan Tài
1097
Bất Diệt Kiếm Thể
1098
Vạn Kiếp Trọng Sinh
1099
Cùng Ma Tranh Phong
1100
Yêu Đế Vô Địch
1101
Như Nằm Châm Thảm
1102
Ai Được Truyền Thừa
1103
Bổ Thiên Thần Đan
1104
Chúa Tể Đạo Cơ
1105
Thần Nhãn Tấn Chức
1106
Càn Khôn Na Di
1107
Chí Tôn Đế Nói