Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Yêu Chi Tổ

Truyện có 1267 chương.
907
Hư Ảo Chân Thật
908
Trấn Ma Chi Cốc
909
Kinh Hiện Ma Thần
910
Không Gian Hành Lang Gấp Khúc
911
Mị Tâm Chi Dụ
912
Ai Chống Đở Giết Ai
913
Chân Thật Hư Ảo
914
Quấy Phong Vân
915
Liên Thủ Tiến Hành
916
Trở Lại Thông Thiên
917
Thái Cổ Chi Khí
918
Kim Sợi Tiên Y
919
Thái Huyền Nghị Sự
920
Thừa Thọ Thái Tử
921
Man Thú Thú Triều
922
Đối Chiến Thú Triều
923
Song Đầu Giao Long
924
Cắt Bỏ Phá Trời Xanh
925
Tìm Được Độc Thủ
926
Không Lên Đài Mặt
927
Giết Chóc Chi Âm
928
Bố Trí Mai Phục Phản Kích
929
Tử Vong Hạp Cốc
930
Tử Tiêu Kiếm Vệ
931
Tiễn Đưa Ngươi Đi Chết
932
Kịch Liệt Giao Phong
933
Vận Mệnh CáN Cân Nghiêng
934
Cưỡng Đoạt CáN Cân Nghiêng
935
Sự Tình Liễu~ Phất Y
936
Ngàn Hùng Minh Ước
937
Bản Tâm Thiên Vấn
938
Thiên Bằng Bí Cảnh
939
Mộng Hồi Trở Lại Viễn Cổ
940
Thiên Yêu Tụ Hội
941
Đỉnh Cấp Kỳ Trân
942
Hấp Thu Kết Tinh
943
Đại Chiến Bắt Đầu
944
Bảy Tội Dương Oai
945
Thân Là Lò Lớn
946
Thiên Yêu Trung Kỳ
947
Dùng Giết Bổ Thân
948
Ma Đồ Khóa Thiên
949
Miểu Sát Mị Ảnh
950
Thiên Đế Tru Ma
951
Chiến Xa Hoành Hành
952
Tuyệt Thế Thiên Duyến
953
Lần Nữa Tấn Chức
954
Chiến Lực Vô Song
955
Tan Vỡ Tru Thần
956
Thần Nhãn Phá Địch
957
Lấy Chiến Tranh Nuôi Chiến Tranh
958
Ma Đế Ra Tay
959
Ám Dạ Quân Vương
960
Thời Gian Thi Chạy
961
Chư Thần Hoàng Hôn
962
LấY LựC LàM ĐạO
963
Đuổi Giết Ám Dạ
964
Hỗn Độn Chiến Trường
965
Đây Là Chuyện Xấu
966
Thiên Quan Hàng Lâm
967
Chân Linh Vĩnh Tồn
968
Lâm Phản Bố Cục
969
Như Mộng Như Ảo
970
Liên Quân Bị Nhục
971
Mạch Nước Ngầm Bắt Đầu Khởi Động
972
Ta Rất Hung Tàn
973
Ta Gọi Tử Huyên
974
Đến Đây Hạ Phinh
975
Bảy Dạ Ma Đế
976
Tuyên Cổ Hợp Nhất
977
Chiến Phá Trời Xanh
978
Hết Sức Đỏ Mắt
979
Thất Sát Sát Thần
980
Biển Máu Không Khô
981
Vạn Yêu Ngăn Ma
982
Trấn Áp Tàn Huyết
983
Ma Chi Phù Lục
984
Chí Tôn Hậu Kỳ
985
Quý Trọng Sính Lễ
986
Đúc Phong Yêu Đài
987
Tuế Nguyệt Cực Nhanh
988
Âm Luật Phù Lục
989
Vạn Chúng Chú Mục
990
Lên Đài Tế Tổ
991
Yêu Đình Đương Lập
992
Mọc Lan Tràn Ngăn Trở
993
Thông Thiên Chi Bậc Thang
994
Muốn Cướp Thiên Lao
995
Huyết Thần Ấn Y
996
Tia Nắng Ban Mai Uy Vũ
997
Đang Sống Đánh Chết
998
Đăng Cơ Xưng Đế
999
Phong Yêu Huyền Bí
1000
Sắc Phong Quần Thần
1001
Tám Các Chi Chủ
1002
Hoa Quốc Di Chuyển
1003
Thần Đạo Tín Ngưỡng
1004
Bảng Đơn Trọng Khai Mở
1005
Tiễn Đưa Trương Chiến Thiếp
1006
Triệt Tiêu Lệnh Cấm