Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Yêu Chi Tổ

Truyện có 1267 chương.
1
Trọng Sinh Là Hổ
2
Nhà Tan Hổ Bi
3
Đêm Trăng Tròn
4
Nuốt Huyết Thực
5
Nhật Nguyệt Tinh Hoa
6
Khâm Thiên Bảo Hộp
7
Liều Đồ Cơ Quan [ Cầu Đề Cử Cất Chứa ]
8
Phục Dụng Linh Đan [ Cầu Đề Cử Cất Chứa ]
9
Huyết Mạch Truyền Thừa [ Cầu Đề Cử Cất Chứa ]
10
Yêu Tu Bí Mật [ Cầu Đề Cử Cất Chứa ]
11
Phong Vũ Nổi Lên
12
Gian Nan Liều
13
Võ Lâm Cao Thủ [ Cầu Đề Cử Cất Chứa ]
14
Bá Đạo Oai Vũ [ Cầu Đề Cử Cất Chứa
15
Khuất Phục Lang Vương
16
Phục Đan Xông Mạch
17
Chưa Từng Có Từ Trước Đến Nay
18
Mạo Hiểm Đột Phá
19
Vạn Thú Tông Môn
20
Mạch Thông Toàn Thân
21
Nguy Hiểm Đánh Úp Lại
22
Dục Hỏa Phượng Hoàng
23
Đem Người Rống Chết
24
Hổ Gầm Sóng Âm
25
Phá Người Gan Hồn
26
Phải Có Phiền Toái
27
Thần Bí Thiếu Nữ
28
Màu Vàng Viên Hầu
29
Khỉ Con Cất Rượu
30
Thần Kỳ Linh Tửu
31
Tu Tiên Thế Gia
32
Ngốc Ưng Bạch Mãng
33
Thông Linh La Bàn
34
Linh Châm Chỉ Đường
35
Gặp Lại Tu Tiên
36
Trúc Cơ Cường Giả
37
Lưỡng Bại Câu Thương
38
Chuẩn Bị Di Chuyển
39
Kiểm Kê Thu Hoạch
40
Thiên Lôi Đánh Xuống
41
Tuyệt Thế Ngọc Phôi
42
Một Đường Hướng Nam
43
Nam Man Sơn Mạch
44
Tĩnh Mịch Núi Lớn
45
Trăm Tiết Con Rết
46
Thảm Thiết Chém Giết
47
Thiên Hương Hồ Vương
48
Yêu Lực Đại Tiến
49
Mây Mù Yêu Quái Quang Nhận
50
Gặp Trên Đường Đi Tu Sĩ
51
Bổn Mạng Pháp Khí
52
Chém Yêu Kiếm Quyết
53
Nuốt Sống Tu Sĩ
54
Không Thu Phế Vật
55
Đến Nam Man
56
Bầy Ưng Chỉ Đường
57
Ẩn Nấp Sơn Cốc
58
Bên Trong Có Càn Khôn
59
Cốc Tên Vạn Yêu
60
Giáo Sư Tu Yêu
61
Bầy Chuột Xuất Động
62
Cường Hãn Phòng Ngự
63
Tầm Nhìn Hạn Hẹp
64
Thôn Phệ Đột Phá
65
Sở Gia Sơn Trang
66
Yêu Đã Xuống Dốc
67
Trong Cốc Có Mộ
68
Thần Kỳ Ngọc Phôi
69
Yêu Phủ Có Khác
70
Lời Đồn Sôi Dương
71
Rèn Luyện Trái Tim
72
Ba Âm Tích Phủ
73
Thần Kỳ Biến Hóa
74
Trong Phủ Chửa Đỉnh
75
Luyện Hóa Hoành Cốt
76
Bắt Đầu Cất Rượu
77
Tất Cả Lĩnh Làm Dáng
78
Trong Cốc Thiếu Nữ
79
Lấy Thế Đè Người
80
Màu Tím Vương Vân
81
Vẽ Đường Cho Hươu Chạy
82
Luyện Khí Điển Tịch
83
Bổn Mạng Yêu Khí
84
Hắc Ám Săn Bắn
85
Vạn Cốt Phệ Hồn
86
Minh Quạ Chi 3909
87
Ngũ Đại 744
88
Yêu Diễm Cuồn Cuộn
89
Mỹ Đỗ Toa 3909
90
Yêu Vĩnh Viễn Bất Diệt
91
Quân Cờ Si Không Có Lỗi Gì
92
Yêu Thú Cường Hãn
94
Tử Thần Ngưng Mắt Nhìn
95
Lý Gia Sát Cục
96
Vạn Kiếm Tru Tà
97
Tâm Ngoan Thủ Lạt
98
Bó Âm Là Nhận
99
Thừa Cơ Đoạt Bảo
100
Đoạt Trói Long Tác
101
Cự Đại Thu Hoạch