Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

10

Bình

342

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Vạn Tộc Chi Kiếp (Bản Dịch)

Tô Vũ

Nhân Vật Chính · Nam

Tô Vũ